Vědecký název taxonu
Geranium sanguineum
Jména autorů, kteří taxon popsali
Linné (1753)
Odrůda
var. striatum
Český název
kakost krvavý
Synonyma (zahradnicky používaný název)
Geranium lancastriense Mill.
Autor
Jiří Uher
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Holarktická květenná říše, Atlanticko-eurosibiřská oblast a Mediterránní oblast
Biogeografické regiony - poznámka
z Balkánu po Irsko a Skandinávii, na východ k Uralu a přes anatolská pohoří na Kavkaz

Zařazení

Fytocenologický původ
výslunné skalnaté stráně a suti, okraje světlých lesů, křoviny, světlé teplomilné doubravy a bory (petrodofyt, hylodofyt, lochmodofyt), v balkánských horách k 1400 m, v iberských až k 1800 m n.m.
Pěstitelská skupina
Trvalka zatahující
Životní forma
Hemikryptofyt
Zařazení podle původu, nároků na pěstování a použití
Diza - divoce rostoucí trvalka záhonového charakteru

Popisné a identifikační znaky

Habitus
temně zelená, trsnatě polštářovitá bylina, za květu 0.2 - 0.4 m vysoká
Kořen
nepočetné, adventivní, ze silných plazivých oddenků
Výhony
vystoupavé, v nodech lomené, až 0.5 m dlouhé, odstále žláznatě chlupaté, vstřícně olistěné
Listy
přízemní záhy zasýchající, lodyžní dlanitě až téměř kbázi 5-7 laločné, roztroušeně pýřité, s úkrojky úzce trojklannými a nezubatými
Květenství
redukovaná v jednokvěté vijany v paždí listů na žláznatých stopkách
Květy
velké, různoobalné, oboupohlavné, volnoplátečné, pětičetné; karmínové, v poupěti skloněné, za květu vzpřímené, s kalichy žláznatými
Opylovací poměry
Samosprašná
Plody
zobanité merikarpy bez okrasné hodnoty
Semena
elipčitá, síťnatě zdobená, světle hnědá
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
jediný druh morfologicky svérázné skupiny, stěží zaměnitelný s jinými taxony; velmi podobné jsou však jeho hybridy s G. psilostemon (´Tiny Monster´, ´Little David´) nebo s G. swatense (´Diva´)
Dlouhověkost
dlouhověká
Doba rašení
Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení
Červen
Konec doby kvetení
Srpen
Doba kvetení - poznámka
typové populace s karmínovými květy často již od května do července

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce
Faktor světla - polostín
Faktor tepla
mrazuvzdorná do -24°C až -28°C (USDA)
Faktor vody
xerofyt
Faktor půdy
provzdušněná, nespékavá, spíše alkalická (pH 6.0 - 8.0) s vyšším podílem organické složky
Faktor půdy - vápnomilný

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického projevu
celoročně včetně doby kvetení
Použití - pro trvalky
OPD - Okraj porostu dřevin, VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin), VPp - Volné plochy přírodě blízkého charakteru, VPz - Volné plochy záhonového charakteru, VPs - Volné plochy stepního charakteru (živné půdy s vysokým obsahem Ca), KS - Kamenitá stanoviště (stanoviště s přítomností kamenů), KSss - Kamenitá stanoviště - skalnatá step (štěrk, suť, skalnatý záhon), KSsk - Kamenitá stanoviště - mělký půdní profil na souvislé hornině, A - Alpinum, Z - Záhon a OV - Okraj vody
Choroby a škůdci
askomycety jako Erysiphe, Alternaria, Cercospora; rzi rodu Aecidium; ze škůdců roztoči (Aceria, Eriophyes), klopušky a jiné ploštice (Hypera, Protoemphytus, Rhopalus), lalokonosci (Otiorhynchus, Zacladus), mandelinky rodu Cryptocephalus, bejlomorky, bourovci a jiní motýli (Dasineura, Apion, Macrothylacia, Aricia)
Doporučený spon pro výsadbu
v parkových výsadbách 6-10 rostlin na m2 dle vzrůstnosti odrůdy

Množení

Množení
Předpěstování sadby, Řízkování, Kořenové řízky, Bazální řízky, Dělení trsů a Množení oddělky
Množení - poznámka
jako řízky použitelné jarní růžice s částí oddenku, "kořenovými´" řízky jsou v praxi rovněž označovány oddenkové segmenty
Konečné hrnky
kontejnery 10-12 cm
Retardace
ne
Květní tvorba
nejspíše fakultativně dlouhodenní rostliny - exaktní data dosud chybí; nutná je vernalizace (šest týdnů 4°C-6°C)
Doba kultivace
z řízků asi 10-14 týdnů, z výsevů 14-18 týdnů (v 8 cm hrnkách, kultura bez mezihrnků); z tkáně 12-14 týdnů, po převodu na nesterilní substrát šest týdnů otužování pod vodní mlhou a 8-10 týdnů ve školce
Odrůdy
na čtyřicet odrůd lišících se habitem a barvou květů (vínově červené ´Alpemglow´, ´Bloody Graham´, ´Cedrid Morris´, ´Cricklewood´, ´Elsbeth´, ´Kristin Jakob´ aj., purpurové ´Droplet´, ´Sara´, ´Suleiken´, ´Nyewood´, bledě růžové ´Candy Pink´ a ´Apfelblüte´, bílé ´Album´; také odrůdy pestrolisté (´Cosmic´) a poloplná ´Plenum´

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

Ostatní

Výsev/výsadba na stanoviště - podrobnějsí popis
'Apfelblüte' - XI/2017; var. striatum - 2017
Dodavatel
'Apfelblüte' - Botanické zahradnictví Holzbecherovi; var. striatum - Botanické zahradnictví Holzbecherovi
VBN statistiky
2005: 85 tisíc prodaných hrnků (kakosty celkem) s obratem 56 tis.eur; z toho Geranium sanguineum ´Max Frei´ 15 tis.hrnků (16 tis.eur) a vše ostatní "Geranium overig"
Poznámka
v českomoravském termofytiku domácí, pozvolna mizející (C4) taxon

Grafické přílohy

  • nejspíš totožná s ´Inverness´

  • Geranium lancastriense Mill.

  • Geranium sanguineum x Geranium psilostemon

  • Porost Geranium sanguineum ve veřejné zeleni. Foto: Kuťková

  • Nekvetoucí porost Geranium sanguineum na přirozeném stanovišti. Pouzdřanská step. Foto: Kuťková

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Jiří Uher
Čtvrtek 13. Červen 2013 05:58

v německém sledování (Hertle 2004) hodnoceny nejlépe ´Elsbeth´, ´Inverness´ a ´Striatum´ v americkém (Hawke 2004) kromě těchto ještě ´Kristin Jakob´ a ´Connie Hansen´, také ostatní však hodnoceny velice příznivě; postradatelnými shledány (Hertle 2004) pouze ´Max Frei´ (nejprodávanější kakost na VBN!) a ´Shepher´d Warning´ (ale: AGM!)

Zobrazena 1 položka