Vědecký název taxonu
Juglans nigra
Jména autorů, kteří taxon popsali
L.
Odrůda
-
Český název
ořešák černý 
Synonyma (zahradnicky používaný název)
-
Autor
Přemysl Krejčiřík
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Severoamerická atlantická oblast (východ SA)

Zařazení

Pěstitelská skupina
Listnatý strom opadavý
Životní forma
Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus
mohutný strom 30-40(50) m vysoký; koruna okrouhle vejčitá, ve stáří rozložitá, vzdušná a nepravidelná; kmen přímý, rozvětvený výše než u Juglans regia; větve vyrůstají ve spodní části koruny z kmene v pravém úhlu jsou silné a dlouhé, rozložité, na koncích mírně vystoupavé
Kořen
Kůlový kořen je mohutný, dlouhý a bohatě rozvětvený a dlouhé a silné kořeny vedlejší, které mají četné vláskové kořínky
Výhony
letorosty žlaznatě chlupaté, šedavé
Pupeny
kryté několika šupinami, přisedlé, řidčeji krátce stopkaté; terminální kuželovitě protáhlý, tupý, šupiny žlaznatě plstnaté
Listy
lichozpeřené, 30-60 cm dlouhé, složené z 13-23 lístků, koncový lístek často chybí, +- převisají; lístky vejčitě kopinaté až kopinaté, 6-12 cm dlouhé, líc tmavě zelený, na rubu světlejší, měkce chlupaté a žláznaté; aromatické
Květenství
samčí v tlustých jehnědách, samičí ve svazcích
Květy
nevýrazné; samčí jehnědy 7-12 cm dlouhé, tenké, zelené a řídké; samičí květy jsou seskupeny ve svazcích po 3-5, zelené, blizny oranžově žluté
Plody
plody kulovité, 4-6 cm v průměru, na konci větviček po 1-4 kusech, nepukavé, opadávají většinou i s oplodím, aromatické; černé ořechy 3-4 cm v průměru, nepravidelně hluboce brázdité, tlustostěnné, semena 4laločná, malá, jedlá
Kůra a borka
kůra v mládí hnědá, později se mění v hluboce podélně rozpukanou, téměř černou borku
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
Carya (stromy obvykle s jedním kmenem; plod neopadává celý a oplodí rozpukává pravidelně ve 4 chlopně; ořech má hladký povrch; pupen krytý šupinami;pupen krytý 4 a více šupinami); Pterocarya (stromy obvykle s více kmeny; habitus polokulovitý; plody okřídlené, malé; pupen nahý, dřeň přehrádkovaná)
Dlouhověkost
středněvěký
Doba rašení
Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení
Květen
Konec doby kvetení
Květen
Doba kvetení - poznámka
kvete v květnu

Doba zrání

Doba zrání - poznámka
ořechy sbíráme v září až říjnu

Nároky na stanoviště

Faktor světla
výrazně světlomilný
Faktor světla - slunce
Faktor tepla
nejlépe otevřená, teplejší poloha, oblasti I-III, netrpí mrazem ani ve zvlášť nepříznivých zimách
Faktor vody
dostatečně vlhké a propustné
Faktor půdy
půdy těžší, hluboké, humózní
Faktor půdy - poznámka
daří se mu i na sušším a štěrkovitém stanovišti(méně roste)

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického projevu
podzimní zbarvení: zlatožluté
Použití - pro trvalky
PD - Porost dřevin, OPD - Okraj porostu dřevin a VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin)
Použití
do parků a velkých zahrad jako rozložitá solitéra; do malých skupin nebo na jejich okraje, lze použít i do porostu; svým habitem s téměř pravoúhlými dlouhými větvemi je krásný do alejí v krajině, problémem mohou být velké ořechy; často lesnicky pěstován
Růstové i jiné druhově specifické vlastnosti
krásný strom habitem, plody i olistěním, zvláště na podzim zaltožlutě barvící; dřevo je velice cenné; rozkládající oplodí je někdy až nepříjemně silně aromatické, proti exhalacím odolný, dobře použitelný i ve městě; regeneruje dobře, trpí často jmelím; přesazování starších jedinců je problematické

Množení

Množení
Předpěstování sadby a Roubování
Množení - poznámka
roubování není snadné
Odrůdy
´Laciniata´ - stříhanolistý kultivar, téměř nepěstovaný

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena