Vědecký název taxonu
Oenothera fruticosa
Jména autorů, kteří taxon popsali
Linné (1753)
Odrůda
´Fyrverkeri´
Český název
pupalka pozdní
Synonyma (zahradnicky používaný název)
Oenothera tetragona Roth, Oenothera serotina Sweet
Autor
Jiří Uher
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Holarktická květenná říše a Severoamerická atlantická oblast (východ SA)
Biogeografické regiony - poznámka
po celém severoamerickém východě z Quebecu po Floridu, méně vzrůstné velkokvěté populace pronikají do Arkansasu a Oklahomy

Zařazení

Fytocenologický původ
nomofyt, pelochtofyt, orgadofyt - narušené pastviny, břehy potoků, okraje lesů, především ve vyššších polohách
Pěstitelská skupina
Trvalka zatahující
Životní forma
Hemikryptofyt
Zařazení podle původu, nároků na pěstování a použití
Di - divoce rostoucí trvalka

Popisné a identifikační znaky

Habitus
proměnlivá trsnatá trvalka, za květu 0.4 - 0.8 m vysoká
Kořen
adventivní kořeny z tenkých oddenků
Výhony
často větvené, přímé nebo vystoupavé, řídce žláznatě pýřité nebo olysávající, střídavě olistěné
Listy
úzce elipčité nebo vejčité, až 0.1 m dlouhé, celokrajné nebo drobně zoubkaté s brvitými okraji, olysávající, vespod sivé
Květenství
redukovanými listy prokládané vrcholové hrozny nebo okolíky
Květy
početné, miskovitě aktinomorfní, různoobalné, čtyřčetné se žlutými petaly a jen krátkými trubkami, diplostemonícké, blizny čtyřlaločné
Plody
hranaté až krátce křídlaté tobolky bez okrasné hodnoty
Semena
obvejčitá,sametově červenohnědá
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
snad jen s jinými druhy sekce Kneiffia, nejspíše s O pilosella Raf. (spíše poléhavá až vystoupavá,kališní plátky na vrcholku zřetelně rozštěpené), nebo s vzrůstnějšími klony O. perennis L. (drobné květy, poniklá poupata); všechny ostatní druhy sekce jsou jednoleté
Dlouhověkost
krátkověká
Doba rašení
Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení
Červen
Konec doby kvetení
Červenec
Remontování
Remontování - poznámka
kvetení ve slabší míře často pokračuje do září

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce
Faktor tepla
mrazuvzdorná do -22°C
Faktor vody
xerofyt - mesofyt
Faktor půdy
propustné, nezasolené, slabě kyselé nebo neutrální půdy s pH 5.8-7.2

Užitné vlastnosti

Použití - pro trvalky
VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin), VPp - Volné plochy přírodě blízkého charakteru, VPz - Volné plochy záhonového charakteru, KSss - Kamenitá stanoviště - skalnatá step (štěrk, suť, skalnatý záhon), KSsk - Kamenitá stanoviště - mělký půdní profil na souvislé hornině a Z - Záhon
Použití - pro trvalky - poznámka
Fr 2 so (přiměřeně vlhká a slunná stanoviště)
Choroby a škůdci
rzi (Puccinia, Uromyces) a ascomycety (Cylindrocladium, Septoria, Erysiphe, Leptosphaeria, Lophiostoma, Lophiothrema, Mycosphaerella, Pleospora a další), ze škůdců roztoči (Aceria), mšice (Brachycaudus, Aphis), molice (Trialeurodes), klopušky (Lygus), pěnodějky (Philaenus), vrtalky (Phytomyza), nosatci (Cneorhinus) a mandelinky (Altica)
Doporučený spon pro výsadbu
6-8 rostlin na m2

Množení

Množení
Předpěstování sadby, Řízkování a Vrcholové řízky
Množení - poznámka
výsevy 1 g osiva pro 1000 rostlin - po osmi (!) zrnech do buněk v multiplatech, vzchází do do tří týdnů při 20°C - poté lze teploty snížit
Mezihrnky
sadbovače 128 nebo 288
Konečné hrnky
10-12 cm (1-2 sazenice) nebo 15 cm (2-3 sazenice) - hrnkování ve čtvrtém až šestém týdnu po vzejití
Retardace
uniconazol u vernalizovaných rostlin až o třetinu redukuje výšku rostlin a počet dní do kvetení (více Clough & al., 2001)
Květní tvorba
dlouhodenní rostliny, vernalizace nezbytná (8-14 týdnů při 4°C), s narůstající délkou dne (k 16 h) a klesající teplotou (od 30°C k 15°C) narůstala výška rostlin, lineárně ale klesá počet květů; další prodlužováni dne nad 16 h na ranost kvetení již bez vlivu
Reakční doba
u vernalizovaných rostlin na dlouhém dni v závislosti na teplotách pět (30°C) až osm (15°C) týdnů (více Clough & al., 2001)
Doba kultivace
dopěstování prodejeschopných rostlin 6-8 týdnů po nahrnkování
Odrůdy
asi dvacet odrůd lišících se vzrůstem, násadou a velikostí květů: ´Fyrverkeri´, ´Crown Imperial´, Erica Robin´, ´Goldschale´, ´Lady Brookeborough´, ´highlight´, ´Sonnenwende´, ´Lemon Drop´ a další; pestrolisté ´Camell´, ´Crown of Gold´, ´Springgold´; také hybridy s Oenothera pilosella (´Cold Crick´, ´Sungold´. ´Yella Fella´)

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

Ostatní

Poznámka
v chicagském sledování (Hawke, 2005) všechny zastoupené odrůdy (´Pink Petitcoats´, ´Rosea´, ´Woodside White´, ´Siskyou Pink´) velmi dobře hodnoceny, nejlépe poslední s vysokým květním pokryvem

Grafické přílohy

  • ´Lemon Drop´

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena