Vědecký název taxonu
Tsuga diversifolia
Jména autorů, kteří taxon popsali
(Maxim.) Mast.
Odrůda
-
Český název
jedlovec různolistý (japonský)
Synonyma (zahradnicky používaný název)
nepoužívají se
Autor
Pavel Bulíř
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Čínsko-japonská oblast
Biogeografické regiony - poznámka
horské lesy na ostrově Honšú v Japonsku.

Zařazení

Pěstitelská skupina
Jehličnatý strom stálezelený
Životní forma
Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus
5-8 (10) m velký strom, někdy až keřovitého či keřostromovitého charakteru, s hustě zavětvenou kuželovitou korunou a dílem vystoupavě orientovanými větvemi.
Výhony
mladé výhony mají zpravidla červenohnědou, někdy žlutohnědou barvu a jsou krátce chlupaté, a to alespoň na koncích větévek, starší výhony posléze olysalé a šedohnědé.
Pupeny
červenohnědé a na konci tupě zakončené, poněkud rozšířené.
Listy
drobné podlouhle čárkovité listy jsou uspořádány na větvičce hustě, jen v nevýrazném dvojřadém postavení, na líci jsou leskle tmavozelené, na rubu s dvěma výraznými bělavými pruhy průduchů, zhruba 5-18 x 2-2,5 mm velké, po obvodu celokrajné a na konci s nápadným výkrojkem.
Plody
protáhle vejcovité a na vrcholu uťaté šištice dosahují zhruba 2cm délky a jen o něco málo menší šířky, postaveny jsou na krátké stopce.
Kůra a borka
červenohnědá, jen mělce rozpukaná.
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
Tsuga sieboldii - výhony jsou lesklé, světle hnědé, zcela lysé, pupeny poněkud přišpičatělé, jehlice řídčeji na větvičce postavené a delší, šištice zřetelně stopkaté.
Dlouhověkost
krátkověká až středněvěká

Nároky na stanoviště

Faktor světla - polostín
Faktor světla - stín
Faktor světla - poznámka
podobně jako ostatní jedlovce, preferuje polohy v polostínu či rozptýlené světlo, v příliš osvětlených stanovištích záhy ztrácí vitalitu.
Faktor tepla
celkem dobře mrazuvzdorný, vhodný především do oblastí II-IV.
Faktor vody
nejvhodnější jsou stanoviště čerstvě vlhká, nevysychavá a propustná, lépe prosperuje také na lokalitách s vyšší vzdušnou vlhkostí.
Faktor půdy
s ohledem na charakter růstu jsou vhodné spíše půdy těžší, živné a hlinité, jinak druh s průměrnými nároky.

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického projevu
X-III
Použití
relativně málo známá a používaná dřevina, vhodná především do menších objektů, atrií, skalek a pod, lze používat jako solitéru či v menších skupinkách jako dřevinu doplňkovou.
Choroby a škůdci
významnější se nevyskytují.
Růstové i jiné druhově specifické vlastnosti
i na dobrých stanovištích pomalu rostoucí dřevina, dobře snáší znečištěné ovzduší, toleruje nižší vzdušnou vlhkost.

Množení

Množení
Přímý výsev
Množení - poznámka
původní druh v ČR je rozmnožován zejména z výsevů.

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena