Vědecký název taxonu
Epipremnum pinnatum
Jména autorů, kteří taxon popsali
Engler (1908; 1753 jako Pothos...
Odrůda
´Aureum´
Český název
potos zpeřený
Synonyma (zahradnicky používaný název)
Pothos aureus Lind.& André, Scindapsus aureus Engl.& Krause, Raphidophora aurea Birdsey, Epipremnum aureum Bunting
Autor
Jiří Uher
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Paleotropická květenná říše, Indočínská oblast a Malesijská oblast
Biogeografické regiony - poznámka
z čínských tropů (Yunnan, Guandong, Hainan, Taiwan) přes Sundy, Filipíny a přilehlá pacifická souostroví do australského Queenslandu

Zařazení

Fytocenologický původ
efylofyt, petrodofyt - tropické deštné a horské lesy - na stromech a po skalách, v kamenisštích do 2000 m n.m.
Pěstitelská skupina
Liána a Interiérová rostlina okrasná listem

Popisné a identifikační znaky

Habitus
liána až 15 m vysoká, v mládí s drobnými a celistvými, v dospělosti s robustními, dlouze řapíkatými, peřeně děrovanými listy
Kořen
adventivní, masité a křehké, často také z nadzemních nodů
Výhony
liánovité, v dospělosti až o síle dětské paže, listovými jizvami zdánlivě článkované, v mládí zelené a bělavě žebernaté
Listy
dlouze a pochvatě řapíkaté (u dospělých listů řapíky až 0.6 m dlouhé), v mládí hrotnatě vejčité stěží 0.1 m dlouhé, v dospělosti vejčitě elipčité s čepelemi bezmála metr dlouhými, pravidelně peřeně vykrajovanými
Květenství
úžlabní bělavé, později zelenožlutécylindrické palice s oboupohlavnými kvítky, až o.2 m dlouhé a chráněné člunkovitými, temně žlutými toulci; vyvíjeny jsou z listových paždí po několika
Květy
oboupohlavné, bezobalné, šstihranně stěsnané, proterogynické
Opylovací poměry
Cizosprašná
Plody
zelené elipčité bobule s několika semeny
Semena
ledvinitá
Dlouhověkost
dlouhověká

Doba kvetení

Začátek doby kvetení
Duben
Konec doby kvetení
Červenec
Doba kvetení - poznámka
kvete zřídka, variegátní populace známé od roku 1880 poprvé až 1960

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce
Faktor světla - polostín
Faktor světla - poznámka
optimum 16-32 klux, dlouhodobě tolerují 0.6 klux, k udržení kvality v bytech ale nejméně 1.6-2.8 klux
Faktor tepla
produkce 22°C (optimum 26°C-30°C) množení, poté 18°C-28°C/18°C (optimum 24°C), délka internodií se s rostoucími teplotami zkracuje
Faktor vody
mesofyt, stejnoměrná vlhkost substrátu
Faktor půdy
produkce zpravidla v baltské rašelině s borkou, perlitem, pH 6.0-7.0

Užitné vlastnosti

Choroby a škůdci
bakterie (Erwinia, Xanthomonas), rzi (Uromyces) a početné deuteromycety (Colletotrichum,Ceratocystis, Rhizoctonia, Sclerotia, Acremonium, Cephalosporium, Cercospora, Myrothecium, Pythium); ze škůdců mšice (Rhopalosiphum, Myzus), štítenky (Pinnaspis), háďátka (Rhadopholus)

Množení

Množení
Řízkování, Vrcholové řízky, Osní řízky, Množení oddělky a „in vitro“ (mikropropagace)
Mezihrnky
8-9 cm hrnky s 3-5 řízky pro vyvazované rostliny v hrnkách 14 cm nebo větších
Konečné hrnky
10-12 cm hrnky - 64 hrnků /m2, konečné rozestavění 36-42 hrnků /m2
Retardace
není nutná, pro kompaktnější olistění někdy daminozid 0.1% ve směsi s ancymidolem, ve velmi nízkých koncentracích také paclobutrazol
Květní tvorba
květenství v podstatě zakládána za každým listem, obvykle ale abortují
Doba kultivace
malé rostliny s výhony cca 0.2 dlouhými dle termínu množení 16-22 týdnů, větší (vyvazované na hůlkách 0.5-1.0 m dlouhých) dle žádané velikosti produktu, přírůstky se v důsledku thigmomorfogeneze při kultivaci postupně zvyšují
Odrůdy
stará ´Aureum´, bíle variegátní ´Marble Queen´a ´Njoy´, žlutá ´Neon´

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

Ostatní

VBN statistiky
2010: 2.8 mil.prod.rostlin: s téměř 5.1 mil.eur 52.příčka mezi hrnkovými květinami; 2005 ještě přes 3.0 mil.rostlin - nejprodávanější vyvazované "mosstok" (953 tis.rostlin, 3.9 mil.eur), nevyvazované "hang" (890 tis. rostlin, 1.2 mil.eur), z odrůd ´´Aureum´ (787 + 43 tis.prodaných hrnků)
Poznámka
AGM 1993: odrůdy ´Aureum´ a ´Aztec´

Grafické přílohy

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Jiří Uher
Čtvrtek 13. Červen 2013 05:57

Molekulární data (Tam & al., 2004) nepodporují zařazení k rodu Raphidophora ani Epipremnum, taxon se zdá spadat k rodu Amydrium

Zobrazena 1 položka