Vědecký název taxonu
Chamaecyparis nootkatensis
Jména autorů, kteří taxon popsali
(D. Don) Spach.
Odrůda
-
Český název
cypřišek nutkajský
Synonyma (zahradnicky používaný název)
nepoužívají se
Autor
Pavel Bulíř
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Cirkumboreální oblast a oblast Skalistých hor (severozápad SA)
Biogeografické regiony - poznámka
rozšířen ve vlhkých lesích a v údolních polohách na západní části Severní Ameriky, a to od Aljašky až po Oregon.

Zařazení

Pěstitelská skupina
Jehličnatý strom stálezelený
Životní forma
Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus
20-25 m velký strom, se štíhlou, později široce kuželovitou korunou, s větvemi vodorovně rozloženými a na koncích v jemném větvení vertikálně povislými.
Výhony
na větvích jsou větvičky zpravidla vodorovně postavené, přičemž jsou nápadně převisavé. Čtyřhranné větvičky jsou rozložené v jedné rovině. I nejslabší větévky jsou jen málo zploštělé (oproti ostatním cypřiškům).
Listy
dominantní šupinovité jehlice jsou v křížmostojných párech postavené, střechovitým způsobem uspořádané (větvičku kryjí jako tašky na střeše). Postranní i středové šupiny jsou takřka stejné, bez žlázek, oboustanně stejně nasivělé a matně zelené, po rozemnutí páchnoucí. Rovněž bez kresby na rubové straně. Ploché středové šupiny se vzájemně dotýkají. Boční listy jsou zakončeny ostrou a od větvičky odkloněnou špičkou.
Plody
kulovité dřevnaté šištice dozrávají až druhým rokem a dosahují obvykle v průměru 10 mm. Složeny jsou ze čtyř až šesti plodních šupin, které jsou zakončeny nápadným hrotem.
Kůra a borka
žlutohnědá až šedohnědá, odlupující se v tenkých podélných šupinách.
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
Chamaecyparis pisifera - větvičky zploštěné, více méně nepřevisavé, rozvětvené v jedné rovině, šupiny na rubové straně však pokryty nápadnými bělavými skvrnami, středové šupiny se žlázkou, boční listy špičaté a od větvičky nápadně odstávající, šištice bez nápadných hrotů na koncích plodních štítků, složené z 8-10 plodolistů.
Dlouhověkost
středněvěký až dlouhověký.

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce
Faktor světla - polostín
Faktor světla - poznámka
preferuje polostinné lokality a odvrácené expozice (severní, východní). V dospělosti snese i přímé plné osvětlení.
Faktor tepla
plně mrazuvzdorný druh, který je možno pěstovat v oblastech I-V.
Faktor vody
upřednostňuje vlhčí a vlhká stanoviště (podobně jako ostatní cypřišky). Rovněž mu lépe vyhovují polohy s vyšší vzdušnou vlhkostí. Dobře však snáší letní přísušky i aridnější klima.
Faktor půdy
na půdu a její minerální složení je méně náročný. Dobře roste jak na chudších písčitých podkladech a půdách s vyšším podílem skeletu, tak i na půdách těžších. Ideální jsou živné, hlinité a propustné půdy.

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického projevu
XI.-IV.
Použití
významný druh, který je znám, ale přesto by si zasloužil větší pozornosti. Cenný svými parametry mrazuvzdornosti a relativní, mezi cypřišky nejvyšší, tolerancí k suchu. Vhodný pro nápadné solitéry a menší skupiny, a to jak do velkých tak i malých objektů zeleně.
Choroby a škůdci
významnější se nevyskytují.
Růstové i jiné druhově specifické vlastnosti
toleruje znečištěné ovzduší, doplňkově použitelný k tvarování.

Množení

Množení
Přímý výsev, Řízkování, Polovyzrálé řízky, Osní řízky a Bazální řízky
Množení - poznámka
původní druh obvykle výsevem, odrůdy prakticky výhradně řízkováním.
Odrůdy
´Aureovariegata´- některé šupiny žlutopestře nebo krémově zbarvené, zpravidla nerovnoměrně ve shlucích, podobný na základní druh, až 20 m; ´Compacta´- téměř kulovitý drobný vzrůst, 2-3 m; ´Glauca´- modrozeleně zbarvené větvičky, vzrůst podobný jako u základního druhu, až 15 m; ´Pendula´- poněkud řidčeji a nepravidelněji stavěná koruna se závojovitě převisavými větvemi, 10-15 m; ´Tatra´- kuželovitý pravidelný a hustý typ, šedozelené zavětvení, 5 m; ´Viridis´- úzce kuželovitá koruna, konce větévek jemně převisavé, živě zelené, 3-5 m.

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena