Vědecký název taxonu
Sorbus aria
Jména autorů, kteří taxon popsali
L.
Odrůda
-
Český název
jeřáb muk
Synonyma (zahradnicky používaný název)
Crataegus aria L., Mespilus aria Scop., Pirus aria Ehrh.
Autor
Přemysl Krejčiřík
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Holarktická květenná říše, Atlanticko-eurosibiřská oblast a Mediterránní oblast

Zařazení

Pěstitelská skupina
Listnatý strom opadavý a Listnatý keř opadavý
Pěstitelská skupina - poznámka
keř, někdy strom
Životní forma
Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus
keř, řidčeji strom, často vícekmenný, 3 – 9 (15) m vysoký, koruna hustá, vejčitá až široce kuželovitá
Výhony
zpočátku šedobíle plstnaté, později světle hnědé až hnědé, olysávající, lesklé
Pupeny
delší než 9 mm, vejčité, olivově zelené až hnědavé, okraj šupin hnědý, bíle plstnatý
Listy
jednoduché, 6 – 12 x 5 – 9 cm, široce eliptické až okrouhlé, někdy mělce peřenolaločné, laloky max. do 1/6 šířky poloviny čepele, vrchol špičatý nebo tupý, báze okrouhlá, líc tmavě zelený, zpočátku plstnatý, později lysý, lesklý, rub hustě bělavě plstnatý, řapík do 2 cm
Květy
do 12 cm v průměru, vřeteno plstnaté, později pouze výjimečně olysávající, květy do 1,8 cm v průměru, kalich hustě plstnatý, petaly bílé, široce eliptické až okrouhlé
Plody
malvice, do 15 mm dl., kulovité, vejčité až eliptické, světle až tmavě červené, kalich vytrvalý
Kůra a borka
v mládí šedočerná s bílými lenticelami, později podélně rozpraskaná
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
Sorbus intermedia
Dlouhověkost
krátkověká

Doba kvetení

Začátek doby kvetení
Květen
Konec doby kvetení
Červen

Doba zrání

Doba zrání - poznámka
plodí v září

Nároky na stanoviště

Faktor světla
vyhovující je slunné stanoviště, jen v mládí snese mírné přistínění
Faktor světla - slunce
Faktor tepla
teplomilná dřevina, oblasti I-II, na vápencích až III, na vlhčích půdách namrzá, jinak zimovzdorný
Faktor vody
vyhledává suché až čerstvé půdy
Faktor půdy
upřednostňuje hluboké, živné a propustné půdy
Faktor půdy - vápnomilný

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického projevu
na podzim oranžově až žlutě barvící
Použití - pro trvalky
OPD - Okraj porostu dřevin a VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin)
Použití
jako solitera, zvláště var. magnifica, ale i do alejí a do řídkých skupin
Růstové i jiné druhově specifické vlastnosti
strom s hustou a těžkou, poměrně pravidelnou korunou, sivým rubem listů, na podzim oranžově až žlutě barvící

Množení

Množení
Předpěstování sadby, Dřevité řízky, Očkování a Roubování
Množení - poznámka
slouží jako podnož pro druhy s nezpeřenými
Odrůdy
´Aurea´ - výhony bíle plstnaté, na podzim listy zlatožluté; ´Magnifica´ - koruna úzce kuželovitá, později širší. Listy velké, líc tm. zelený, rub bíle plstnatý, plody málo nápadné; ´Quercoides´ - koruna malá, hustá, list eliptický, peřenolaločný až peřenoklaný

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena