Vědecký název taxonu
Pseudotsuga menziesii
Jména autorů, kteří taxon popsali
(Mirb.) Franco
Odrůda
-
Český název
douglaska tisolistá (douglaska Menziesova)
Synonyma (zahradnicky používaný název)
Pseudotsuga taxifolia
Autor
Pavel Bulíř
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
oblast Skalistých hor (severozápad SA) a oblast Sierra Madre (jihozápad SA)
Biogeografické regiony - poznámka
hojně rozšířena v západní oblasti Severní Ameriky, od Britské Kolumbie v Kanadě až do Kalifornie, Kolorada, západního Texasu a severního Mexika.

Zařazení

Pěstitelská skupina
Jehličnatý strom stálezelený
Životní forma
Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus
30-40 (50) m velký strom, s rovným a průběžným kmenem a široce rozložitou, hustou kuželovitou korunou, která může být ve vyšším věku, zejména vlivem povětrnosti nepravidelná, s větvemi nápadně horizontálně rozloženými a jemnými větvičkami závojovitě převisavými.
Výhony
žlutohnědé až červenavě zabarvené, roztroušeně či řídce chlupaté, někdy i olysalé, pokryté málo zřetelnými a šikmo orientovanými listovými polštářky.
Pupeny
ostře přišpičatělé a mohutné, vřetenovité až 1 cm dlouhé, s přitisklými šupinami, červenohnědě zbarvené, slabě pryskyřičnaté.
Listy
svěže živě zelené jehlice jsou ploché, zpravidla 18-30 (35) x 1,2-1,5 mm velké, na hřbetní straně s rýhou, na konci tupé nebo jen slabě přišpičatělé, nebodavé, spíše měkké, báze jehlice je zúžena v tenkou stopečku, která nasedá na větvičku pod ostrým úhlem, na rubové straně jsou dva nevýrazné zelenobílé pruhy průduchů, po rozemnutí jehlice voní po citrusovém ovoci, na větvičce postaveny v rozčísnutém uspořádání.
Plody
šištice podlouhle vejčitého tvaru jsou nerozpadavé a mají rezavě hnědou barvu, mají taktéž nápadně vyniklé přímé podpůrné šupiny, které jsou na koncích trojcípé, obvykle jsou 6-10 x 2 cm velké.
Kůra a borka
v průběhu života dřeviny se nápadně proměňuje, v mládí (cca do 40-50 let) hladká šedá až šedozelená s četnými pryskyřičnatými puchýři, později brázditá šedohnědá, ve stáří hluboce brázditá, až korkovitá a červenohnědá.
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
Pseudotsuga glauca - menší strom se štíhle kuželovitou korunou a šupinovitě odlupčitou borkou, také s poněkud vystoupavěji postavenými větvemi (zejména ve vyšších částech koruny) a modravě zeleným či šedozeleným zbarvením jehlic, podpůrné šupiny u šištic jsou nazpět ohnuté.
Dlouhověkost
středněvěká

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce
Faktor světla - polostín
Faktor světla - poznámka
v mládí je vhodnější pěstování v lehkém zástinu, v dospělosti je dřevinou plně světlomilnou, která při nedostatku světla záhy vyvětvuje a ztrácí ojehličení.
Faktor tepla
dobře mrazuvzdorná, vhodná do oblastí II-IV (V)., v mrazových kotlinách může namrzat, a to zejména v předjaří, za těchto situací regeneruje dobře.
Faktor vody
jednoznačně upřednostňuje stanoviště vlhčí, nevysychavá a obecně dobře zásobená vodou, naopak nesnáší suché polohy a zamokření, lépe prosperuje také v polohách s vyšší vzdušnou vlhkostí, suchý vzduch však toleruje.
Faktor půdy
celkově nenáročný druh, při dostatečné půdní vlhkosti a propustnosti půd roste dobře i na stanovištích minerálně chudých, písčitých a kamenitých, taková stanoviště by ovšem neměla být mělká, na živných stanovištích a kvalitních půdách velmi rychle roste, poněkud lépe vyhovují kyselé podklady.

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického projevu
X-III
Použití
cenná a často používaná dřevina, vhodná zejména do větších objektů, vhodná pro solitéry, skupiny všech typů, skrze toleranci k suchému vzduchu může nahrazovat mnohé smrky, skrze rychlý růst pak pomáhá rychleji formovat prostor, ceněná i lesnicky.
Choroby a škůdci
v některých lokalitách možný problém se skotskou sypavkou douglasky - Rhabdocline pseudotsugae.
Růstové i jiné druhově specifické vlastnosti
rychle rostoucí dřevina, dřevina náchylná k vytloukání srnčí zvěří, poněkud hůře snáší znečištění a městské prostředí, ve vyšším věku trpí ve větrných polohách a při vertikální zátěži vylamováním větví.

Množení

Množení
Přímý výsev, Roubování a Roubování - Za kůru
Množení - poznámka
původní druh prakticky výhradně generativně, kultivary roubováním.
Odrůdy
´Pendula´- převisle rostoucí forma, až 12-15m, f. caesia - přírodní zeměpisná rasa mající přechodné znaky mezi P. menziesii a P. glauca, až 30 m

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena