Origanum vulgare na přirozeném stanovišti - Mělnicko (Kuťková, 2008)

Vědecký název taxonu
Origanum vulgare
Jména autorů, kteří taxon popsali
Linné
Odrůda
´Compactum´
Český název
dobromysl obecná
Synonyma (zahradnicky používaný název)
-
Autor
Pavol Kaššák
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Cirkumboreální oblast a Mediterránní oblast
Biogeografické regiony - poznámka
Oblast středozemního moře a Azie

Zařazení

Fytocenologický původ
slunné lesní lemy, řídké křoviny, lesostepi, paseky, světlé listnaté lesy (Quercetalia pubescenti – petraeae)
Pěstitelská skupina
Trvalka zatahující
Životní forma
Hemikryptofyt
Zařazení podle původu, nároků na pěstování a použití
Diza - divoce rostoucí trvalka záhonového charakteru

Popisné a identifikační znaky

Habitus
botanický druh 60 až 90 vysoký, rozrústající se oddenky. Celá rostlina měkce chloupkatá.
Výhony
lodyha čtyřhranná, jemně pýřitá
Listy
vstřícné, krátce řapíkaté, (1–2 cm i kratší), s čepelí vejčitou, 1–4 cm dlouhou, až 2,5 cm širokou, na bázi klínovitou, obvykle celokrajnou, oboustranně přitiskle chlupatou
Květenství
vytváří nahloučené vrcholové lichoklasy a hlávky
Květy
květy oboupohlavní, růžové až fialové
Plody
tvrdka
Semena
opakvejčité až kulaté, na hřbetní strane konvexní, mající nezřetelné žebro
Vytrvalost
zcela mrazuvzdorná trvalky
Dlouhověkost
dlouhověká
Doba rašení
Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení
Červen
Konec doby kvetení
Září
Remontování
Remontování - poznámka
po seřazání v září až říjnu remontuje.

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce
Faktor tepla
vyžaduje teplé polohy
Faktor vody
roste na suchých stanovištích
Faktor půdy
půdy propustné, nesnáší zamokření
Faktor půdy - vápnomilný

Užitné vlastnosti

Použití - pro trvalky
VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin), VPp - Volné plochy přírodě blízkého charakteru, KS - Kamenitá stanoviště (stanoviště s přítomností kamenů) a KSss - Kamenitá stanoviště - skalnatá step (štěrk, suť, skalnatý záhon)
Použití - pro trvalky - poznámka
prastará kulturní rostlina v pěstování již ve starověku
Použití
záhony, přírodě blízké vegetační prvky - stylizovaná stepní společenstva, suchomilné květnaté trávníky, skalky, suché zídky (´Compactum´, ´Aureum´), léčivá a kořeninová rostlina, medonosná rostlina, bylinkové zahrady, slepecké záhony (výrazně aromatická), vesnické zahrady

Množení

Množení
Generativní, Bylinné řízky a Dělení trsů
Množení - poznámka
semenem, dělením
Odrůdy
´Aureum´- zlatožlutý list; ´Compactum´- cca 20 cm, kompaktní růst; ´Variegata´- krémově panašovaný list; ´Album´ - bíle kvetoucí

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

Ostatní

Výsev/výsadba na stanoviště - podrobnějsí popis
´Compactum´ - podzim 2015
Dodavatel
´Compactum´ - Florianus - trvalková školka

Grafické přílohy

  • Origanum vulgare na přirozeném stanovišti - Mělnicko (Kuťková, 2008)

  • Origanum vulgare na přirozeném stanovišti - Mělnicko (Kuťková, 2008)

  • Origanum vulgare - květenství (Kuťková, 2008)

  • Origanum vulgare v uměle založené květnaté louce inspirované přirozeným společenstvem (Kuťková, 2012)

  • Origanum vulgare ´Aureum´

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena