Origanum vulgare na přirozeném
stanovišti (Mělnicko, 2008)

Vědecký název taxonu
Origanum vulgare
Jména autorů, kteří taxon popsali
Linné
Odrůda
-
Český název
dobromysl obecná
Synonyma (zahradnicky používaný název)
-
Autor
Tatiana Kuťková
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Cirkumboreální oblast a Mediterránní oblast
Biogeografické regiony - poznámka
euro - asijský druh, v ČR domácí

Zařazení

Fytocenologický původ
slunné lesní lemy, řídké křoviny, lesostepi, paseky, mýtiny, světlé listnaté lesy (Quercetalia pubescenti – petraeae)
Pěstitelská skupina
Trvalka zatahující
Životní forma
Hemikryptofyt
Zařazení podle původu, nároků na pěstování a použití
Diza - divoce rostoucí trvalka záhonového charakteru
Zařazení podle původu, nároků na pěstování a použití - poznámka
planá trvalky záhonového charakteru vhodná jak do záhonů tak přírodě podobných vegetačních prvků

Popisné a identifikační znaky

Habitus
botanický druh 60 až 90 vysoký, rozrústající se dřevnatějícími oddenky. Celá rostlina měkce chloupkatá.
Výhony
lodyha čtyřhranná, vzpřímená až vystoupavá, jemně pýřitá, v horní části rozvětvená
Listy
vstřícné, krátce řapíkaté, (1–2 cm i kratší), s čepelí vejčitou, 1–4 cm dlouhou, až 2,5 cm širokou, na bázi klínovitou, obvykle celokrajnou, oboustranně přitiskle chlupatou
Květenství
vytváří nahloučené vrcholové lichoklasy a hlávky
Květy
květy oboupohlavní, růžové až fialové zřídka bíle - Origanum vulgare ssp. hirtum
Plody
tvrdka
Semena
opakvejčité až kulaté, na hřbetní strane konvexní, mající nezřetelné žebro
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
podobný Origanum laevigatum má tmavší načervenalé lodyhy a více našedlý list.
Vytrvalost
zcela mrazuvzdorná trvalky
Dlouhověkost
dlouhověká
Doba rašení
Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení
Červen
Konec doby kvetení
Srpen
Remontování
Remontování - poznámka
opětovné kvetení v září až říjnu (remontace) podpoří seřezání po odkvětu

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce
Faktor světla - poznámka
vysoce světlomilná trvalka, lehké přistínění toleruje, Přistínění se projeví vytáhlými a slabými lodyhami a malým kvetením
Faktor tepla
vyžaduje teplé polohy
Faktor vody
roste na suchých stanovištích
Faktor půdy
půdy propustné hlubší hlinité suché i melčí skeletnaté, bohaté na živiny, nesnáší zamokření
Faktor půdy - vápnomilný

Užitné vlastnosti

Použití - pro trvalky
VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin), VPp - Volné plochy přírodě blízkého charakteru, KS - Kamenitá stanoviště (stanoviště s přítomností kamenů) a KSss - Kamenitá stanoviště - skalnatá step (štěrk, suť, skalnatý záhon)
Použití - pro trvalky - poznámka
prastará kulturní rostlina v pěstování již ve starověku s širokým uplatnění v krajinářské architektuře, ve floristice, také pěstována jako léčivá a kořeninová rostlina za účelem zpracování, medonosná rostlina.
Použití
záhony tradiční a štěrkové, intenzivní i extenzivní, příroděpodobné vegetační prvky - stylizovaná stepní společenstva, suchomilné květnaté trávníky, skalky, suché zídky (´Compactum´, ´Aureum´), bylinkové zahrady, slepecké záhony (výrazně aromatická), vesnické předzahrádky. Pěstována také pro řez (nabídka ve velkoobchodech) či na sušení.
Růstové i jiné druhově specifické vlastnosti
původní druh může rozrůstáním oddenků být konkurenční méně vitálním záhonovým trvalkám. Také se mírně vysemeňuje. Významná léčivá, kořeninová a aromatická rostlina se širokým využitím; medonosná rostlina
Doporučený spon pro výsadbu
7 ks/m2

Množení

Množení
Generativní, Bylinné řízky a Dělení trsů
Množení - poznámka
nejčastěji semenem, dělením
Odrůdy
V pěstování několik odrůd okrasných květem růžové ( ´Drops of Jupiter´, ´Faltertreff´) či bíle barvy (´Album´, O. v. ssp. hirsutum), také listem (např. žlutě vybarveným ´Aureum´, ´Thumbel´s Variety´- zlatožlutý list; ´Variegatum´, ´Country Cream´ - bíle panašovaným) či kompaktním růstem (´Compactum´- cca 20 cm, zelenolistý) . Hybridní odrůdy (nejčastěji vzešlé z rodičovských druhů O. vulgare a O. laevigatum) - ´Herrenhausen´, ´Hopleys´, ´Rosenkuppel´, ´Pilgrim´ - vynikají výraznými květy (uplatnění k řezu), ´Aromatico´ (jemná textura) jsou také zcela mrazuvzdorné. Podobně jako O. vulgare nesnášejí zimní mokro.

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

Ostatní

Výsev/výsadba na stanoviště - podrobnějsí popis
´Compactum´ - podzim 2015
Dodavatel
´Compactum´ - Florianus - trvalková školka

Grafické přílohy

 • Origanum vulgare na přirozeném
  stanovišti (Mělnicko, 2008)

 • Origanum vulgare - květenství

 • Origanum vulgare v založené květnaté louce
  inspirované přirozeným společenstvem

 • Origanum vulgare ´Aureum´

 • Origanum vulgare ve vázané kytici.
  Foto, realizace: T. Kuťková

 • Origanum vulgare na záhonu založeném
  přímým výsevem trvalek (Lednice 2022)

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena