Vědecký název taxonu
Trollius altissimus
Jména autorů, kteří taxon popsali
Crantz (1763)
Odrůda
´Earliest of All´
Český název
upolín vyvýšený
Synonyma (zahradnicky používaný název)
Trollius chloranthus Hegi
Autor
Jiří Uher
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Holarktická květenná říše a Cirkumboreální oblast
Biogeografické regiony - poznámka
hory karpatského oblouku - z Ukrajiny do Německa a na Balkán

Zařazení

Fytocenologický původ
telmatofyt, tafrofyt, krenofyt; zaplavované a podmáčené louky, horská prameniště, do 1600 m n.m.
Pěstitelská skupina
Trvalka zatahující
Životní forma
Hemikryptofyt
Zařazení podle původu, nároků na pěstování a použití
Di - divoce rostoucí trvalka

Popisné a identifikační znaky

Habitus
vzpřímeně rostoucí trsnatá trvalka, 0.4-0.6 (1.0) m vysoká
Kořen
černé adventivní kořeny z krátkých silných oddenků
Výhony
přímé, často nevětvené, lysé, střídavě olistěné
Pupeny
robustní, bílé
Listy
střídavé, řapíkaté, dlanitodílné s ostře vykrajovanými (nepravidelně dvakrát zubatými) segmenty
Květenství
květy solitermí nebo nejvýše po dvou - třech na lodyhách
Květy
veliké, spirocyklické, volnoplátečné s 8-10 zářivě žlutými sepaly, s 5-10 petaly přeměněnými v nektaria, s množstvím volných tyčinek a pestíků
Plody
zobánkovitě elipčité, světle hnědé, mnohasemenné měchýřky
Semena
vejčitá, leskle černá
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
často zaměňován se západoevropským Trollius europaeus L. (nápadně zkrácené zobánky měchýřků), situace je komplikovana množstvím zahradních hybridů obou druhů (Trollius x cultorum Bergm.)
Dlouhověkost
dlouhověká
Doba rašení
Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení
Květen
Konec doby kvetení
Červen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce
Faktor světla - polostín
Faktor světla - poznámka
heliofyt
Faktor tepla
výsevy 16°C-22°C, poté stratifikace (minus 4°C) po 6-8 týdnů, vzchází nepravidelně při 10°C; mrazuvzdorná do minus 34°C (USDA); rychlení zprvu 6°C-8°C, v závěru při dostatku světla až 14°C
Faktor vody
mesofyt; od dubna nutné pravidelné závlahy
Faktor půdy
propustná, spíše kyselá pH (5.2-6.4) s vyšším podílem organické složky
Faktor půdy - poznámka
vododržná, nezasolená (EC do 1.6 mS.cm), v předjaří každoročně 4-8 kg plných hnojiv pro ar (v produkčních letech k tomu ještě 6 kg NPK k počátku léta)

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Řez
po vybarvení ještě uzavřených, ale už nadmutých terminálních květů; trvanlivost 4-6 dní, skladování květů nejvýše čtyři dny ve vodě při 4°C

Užitné vlastnosti

Použití - pro trvalky
VPp - Volné plochy přírodě blízkého charakteru, VPz - Volné plochy záhonového charakteru, Z - Záhon, OV - Okraj vody a OV1 - Okraj vody - zóna mělkých močálů a bažin
Použití - pro trvalky - poznámka
Fr 3 so, příležitostně WR 3-4 so (volné plochy a okraje vod na slunci, s vlhkými až rozmáčenými půdami), hybridy také pro B 2 so (záhonové výsadby na přiměřeně vlhkých půdách)
Choroby a škůdci
početné ascomycety (Rhizoctonia, Cercospora, Ramularia, Gnomonia, Metasphaeria, Clypeoporthella, Crocicreas, Sphaerella, Ombrophila), rzi (Puccinia), chytridiomycety (Synchytrium), ze škůdců mšice (Aulacorthum, Aphis), molice (Trialeurodes), nosatci (Tapinotus) a mandelinky (Lythraria), háďátka (Meloidogyne, Aphelenchoides aj.)
Růstové i jiné druhově specifické vlastnosti
výnosy 8-10 kv.stonků z rostliny v prvním roce, 15-20 stonků ve druhém a třetím produkčním roce, poté obnova porostů (háďátka!)
Doporučený spon pro výsadbu
porosty k řezu květů 580 rostlin pro ar (0.4 x 0.3 m; vzrůstnější odrůdy lépe 0.4 x 0.4 m)

Množení

Množení
Předpěstování sadby a Dělení trsů
Množení - poznámka
výsevy 10°C-12°C - nutná až dvouměsíční stratifikace při minus 4°C, 25 g osiva k dopěstování tisíce rostlin
Mezihrnky
deset týdnů po vzejití do 8 cm hrnků nebo multiplat
Konečné hrnky
12-16 cm
Retardace
ne
Květní tvorba
exaktní data dosud nedostupná, nutná je vernalizace; kvetení lze u dostatečně vernalizovaných rostlin o dva-tři týdny přirychlit
Reakční doba
exaktní data dosud nedostupná
Doba kultivace
výsadby k případnému řezu kvetoucích stonků 6-8 let
Odrůdy
žluté ´Canary Bird´, ´Earliest of All´, ´Helios´, ´Maigold´, ´Newry Giant´, ´Lemon Queen´, ´Goldquelle´, ´Hoheslicht´, oranžové ´Frühlingsbote´, ´Orangekönig´, ´Orange Globe´, ´Feuertroll´, ´Goliath´, Prichard Giant´, ´Meteor´ i, bělavý ´Alabaster´ a další náleží hybridnímu T. x cultorum

Ostatní

VBN statistiky
jen necelých 300 tisíc prodaných stonků s ročním obratem 34 tis.eur

Grafické přílohy

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Jiří Uher
Čtvrtek 13. Červen 2013 05:56

AGM oceněny ´Orange Princess´ a ´Superbus´(1993); v německém hodnocení (1978) velmi dobré ´Orange Globe´, ´Goldquelle´, ´Lemon Queen´, Hoheslicht´, ´Maigold´, dobrá ´Earliest of All´

Zobrazena 1 položka