Vědecký název taxonu
Abies concolor
Jména autorů, kteří taxon popsali
(Gord.) Engelm.
Odrůda
-
Český název
jedle stejnobarvá
Synonyma (zahradnicky používaný název)
nepoužívají se
Autor
Pavel Bulíř
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
oblast Skalistých hor (severozápad SA) a oblast Sierra Madre (jihozápad SA)
Biogeografické regiony - poznámka
horské oblasti západní části USA, v nadmořských výškách 1000-3500 m.n.m.

Zařazení

Pěstitelská skupina
Jehličnatý strom stálezelený
Životní forma
Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus
25-30m velký strom, koruna nejprve pravidelná kuželovitá, později v dospělosti válcovitá, často se zaobleným vrcholem, hustá, textura mezi jedlemi hrubá
Výhony
žlutavě zelené, někdy šedozelené, jemně pýřité, brzy olysávající
Pupeny
žlutohnědé zakulacené, silně pryskyřičnaté
Listy
jehlice nepravidelně postavené, srpovitě za světlem (sluncem) zakřivené, robustní a na povrchu ojíněné, matné, zakončené tupou nebo nevýraznou špičkou, 35-55 x 2-2,5mm velké, na lícové straně s viditelnými řadami průduchů, přibližně stejně dlouhé jehlice zabarvené do modrozelené barvy (celkové zbarvení jehlic proměnlivé - často odvislé od provenience)
Plody
šištice vzpřímeně orientované, rozpadavé, válcovité, 8-12cm velké, nezralé nafialovělé, zralé hnědé, bez nápadných podpůrných šupin, plodní šupiny zřetelně široké
Kůra a borka
poměrně dlouho světle šedá hladká, s pryskyřičnatými puchýři, později jemně rozpukaná popělavě šedá
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
Abies grandis - jehlice nápadně dvojřadě uspořádané, nestejné délky, na líci zřetelně rýhované, tmavě zelené, pouze s nevýraznou kresbou na rubové straně
Dlouhověkost
středněvěká

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce
Faktor světla - polostín
Faktor světla - poznámka
prakticky celoživotně světlomilná jedle, i v mládí dobře snáší otevřené polohy
Faktor tepla
vhodná prakticky pro oblasti I-IV., plně mrazuvzdorná, odolná jedle
Faktor vody
na hlubokých půdách toleruje velmi dobře i stanoviště sušší, dobře snáší i nízkou vzdušnou vlhkost a městské prostředí, ideálně stanoviště čerstvě vlhké
Faktor půdy
ideální živná stanoviště, velmi dobře však prosperuje i na půdách chudých, písčitých a kamenitých, pokud jsou taková stanoviště dobře zásobena vodou

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického projevu
X-III
Použití
velmi často používaná a oblíbená jedle, skupinky, solitéry
Choroby a škůdci
významější nejsou
Růstové i jiné druhově specifické vlastnosti
dobře snáší znečištěné ovzduší a městské prostředí

Množení

Množení
Přímý výsev, Roubování, Roubování - Kopulace a Roubování - Za kůru
Množení - poznámka
základní druh především generativně, kultivary roubováním
Odrůdy
´Compacta´ - kulovitá, spíše keřovitá forma, do 2m, ´Violacea´ - nápadně šedomodré jehlice, stromovitý vzrůst, 20-25m

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena