Hordeum jubatum ve smíšeném záhonu

Vědecký název taxonu
Hordeum jubatum
Jména autorů, kteří taxon popsali
L.
Odrůda
-
Český název
ječmen hřivnatý
Synonyma (zahradnicky používaný název)
-
Autor
Tatiana Kuťková
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Holarktická květenná říše
Biogeografické regiony - poznámka
primárně rozšířen v Severní Americe a v sv. Sibiři, druhotně v mnoha oblastech světa z tropické a subtropické oblasti

Zařazení

Pěstitelská skupina
Letnička pravá
Životní forma
Terofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus
trsnatá tráva v listu 15 - 20 cm vysoká v květu 40 - 60 cm
Kořen
svazčitý kořen
Výhony
stébla vzpřímená, mnohočetná, 40 - 60 cm dlouhá, ukončená obloukovitým květenstvím
Listy
světle zelené, oboustranně chlupaté, 10 - 20 cm dlouhé a 1 cm široké bez výrazné estetické hodnoty
Květenství
obloukovitě převislý lichoklas s velmi dlouhými (až 8 cm) osinami. Lichoklas vyzráváním mění barvu od světle zelené přes zlatavou až nafialovělou. Po odkvětu se květenství ve vřetenu rozpadá a šíří do okolí
Květy
lichoklas
Plody
obilka
Vytrvalost
v našich klimatických podmínkách nepřezimuje

Doba kvetení

Začátek doby kvetení
Červen
Konec doby kvetení
Srpen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce
Faktor světla - poznámka
vyžaduje plné slunce na otevřeném stanovišti
Faktor tepla
teplomilný taxon; vyžadující předpěstování
Faktor vody
svěží až suchá zahradní půda
Faktor půdy
zahradní půda bohatá na živiny
Faktor půdy - poznámka
nemá vyhraněné nároky; na přirozených stanovištích roste v prostředí od 6,5 - 9 ph, na hlinitých i písečnatých i na zasolených půdách

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického projevu
v době kvetení
Použití - pro trvalky
VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin), VPp - Volné plochy přírodě blízkého charakteru, VPz - Volné plochy záhonového charakteru, VPs - Volné plochy stepního charakteru (živné půdy s vysokým obsahem Ca), VPv - Volné plochy vřesovištního charakteru (písčité půdy bez přítomnosti Ca), KSss - Kamenitá stanoviště - skalnatá step (štěrk, suť, skalnatý záhon) a Z - Záhon
Použití
letničkové záhony, přírodě podobné vegetační prvky, řez v čerstvém stavu, sušení - před metáním. Při pozdní sklizni se květenství rozpadá ve vřetenu.
Růstové i jiné druhově specifické vlastnosti
elegance, pohyb ve větru, jemná textura
Doporučený spon pro výsadbu
9 - 12 ks/m2

Množení

Množení
Přímý výsev a Předpěstování sadby
Množení - poznámka
předpěstování ve skleníku - výsev v dubnu, výsadba ve druhé polovině května; možnost přímého výsevu v dubnu; na vhodném stanovišti se může přesévat.

Grafické přílohy

  • Hordeum jubatum ve smíšeném záhonu

  • Hordeum jubatum ve smíšeném záhonu

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena