Vědecký název taxonu
Thujopsis dolabrata
Jména autorů, kteří taxon popsali
(L. f.) S. et Z.
Odrůda
-
Český název
zeravinec japonský
Synonyma (zahradnicky používaný název)
nepoužívají se
Autor
Pavel Bulíř
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Čínsko-japonská oblast
Biogeografické regiony - poznámka
rozšířen především v podhorských a horských oblastech v severní části Japonska.

Zařazení

Pěstitelská skupina
Jehličnatý strom stálezelený
Životní forma
Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus
3-7 (10) m velký strom, často nejprve keř, mnohdy již od země vícekmenný. Vytváří široce kuželovitou a hustou pravidelnou korunu.
Výhony
na větvích zpravidla vodorovně postavené, nápadně široce zploštělé (až 6-8 mm široké) a v jedné rovině rozprostřené.
Listy
šupinovité jehlice v křížmostojných párech postavené, střechovitým způsobem uspořádané (větvičku kryjí jako tašky na střeše). Na líci jsou tmavozelené a lesklé, na rubu mají vedle zeleného lemu vyniklé bělavé skvrny. Středové listy jsou na konci zaoblené a bez vyniklé žlázky. Boční mají tupou špičku, která odstává od větvičky.
Plody
spíše kožovité, široce vejčité až kulovité šištice jsou složené ze čtyř až pěti párů plodních šupin, které jsou na konci ztlustlé a protažené v hákovitý výrůstek. Dosahují obvykle 10-16 mm délky.
Kůra a borka
červenohnědá, odlupující se v podlouhlých vláknitých šupinách.
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
Thuja koraiensis - .menší kuželovitě rostoucí stromek. Šupinovité jehlice kryjící větvičku mají obvykle pouze 2,5-3,5 mm. Ploché střední šupiny jsou hranaté až hranatě vejčité a mají krátkou špičku. Žlázky jsou spíše nevýrazné. Boční šupiny neodstávají. Rubová strana šupiny má vyniklou, nezaměnitelnou, sněhově bílou kresbu, a to takřka v celé ploše (zelený okrajový lem šupiny je jen nevýrazný).
Dlouhověkost
spíše krátkověký.

Nároky na stanoviště

Faktor světla - polostín
Faktor světla - stín
Faktor světla - poznámka
preferuje stanoviště v polostínu nebo s rozptýleným světlem, zejména na odvrácených expozicích (sever, východ). Dobře prosperuje i v zastínění, není-li příliš hluboké. Naopak nesnáší přímé ostré osvětlení a polohy na úpalu. Obvzláště citlivé jsou rostliny v mládí.
Faktor tepla
omezeně mrazuvzdorný druh, který na méně vhodných lokalitách a za méně příznivých zim až středně silně omrzá. Pomaleji regeneruje. Nesnáší mrazové polohy a průvan. Vysazovat především do uzavřených a chráněných poloh v oblastech I-III. a současně zajistit (přirozeně, uměle) ochranu před pozdními mrazy a silným časně jarním sluncem.
Faktor vody
vyžaduje stanoviště vlhká, nejlépe se stabilní půdní vlhkostí. Vyhovuje mu současně vyšší vzdušná vlhkost. Na suchu se mu nedaří.
Faktor půdy
na minerální kvalitu půdy náročnější druh. Dřevinu je vhodné vysazovat především do živných, dostatečně hlubokých, nejlépe hlinitých půd.

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického projevu
XI.-IV.
Použití
perspektivní a zajímavý druh, vhodný především do menších nebo uzavřených objektů zeleně a na chráněná stanoviště. Zajímavý do zahradního detailu. Zasluhuje větší pozornosti.Vhodný jako solitéra nebo do menších skupin, do atrií apod.
Choroby a škůdci
významnější se nevyskytují.
Růstové i jiné druhově specifické vlastnosti
pomalu rostoucí druh, toleruje znečištěné prostředí.

Množení

Množení
Přímý výsev, Řízkování, Polovyzrálé řízky, Osní řízky, Bazální řízky, Roubování a Roubování - Za kůru
Množení - poznámka
v ČR množen zatím spíše vegetativní cestou - řízkováním (dlouho roste keřovitě) nebo roubováním na Thuja occidentalis.
Odrůdy
´Nana´- drobnější větvičky, zakrslý keřovitý vzrůst, do 1 m; ´Variegata´- část šupinovitých jehlic je ve shlucích nepravidelně kremově nebo žlutavě panašována, 3-5 m.

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena