Vědecký název taxonu
Thymus vulgaris
Jména autorů, kteří taxon popsali
Linné
Odrůda
-
Český název
mateřídouška obecná, tymián
Synonyma (zahradnicky používaný název)
-
Autor
Tatiana Kuťková
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Cirkumboreální oblast, Atlanticko-eurosibiřská oblast, Mediterránní oblast a Iránsko-turanská oblast
Biogeografické regiony - poznámka
Celá Eurasie - j.Francie, jv.Španělsko, na mnoha místech zplanělá

Zařazení

Fytocenologický původ
výslunné skalnaté svahy a suché stráně, rozvolněné keřové a stromové partie
Pěstitelská skupina
Trvalka stálezelená a Trvalka polostálozelená
Životní forma
Chamaefyt
Zařazení podle původu, nároků na pěstování a použití
Diza - divoce rostoucí trvalka záhonového charakteru

Popisné a identifikační znaky

Habitus
na báze dřevnatějící polokeř, vysoký 20-30 cm, vzpřímeně rostoucí, silně aromatický
Kořen
dřevnatý, bohatě větvený
Výhony
vzpřímené až vystoupavé, našedlé, větvené, jemně, krátce chlupaté
Listy
vstřícné, křížmostojné, krátce řapíkaté, čepel na rubu plstnatá, na líci + - lysá, na okraji podvinutá
Květenství
prodloužený lichoklas s lichopřesleny
Květy
pyskaté, růžové, světle fialová, bílá
Semena
tvrdka oválná, na báze prodloužena do zobáku
Vytrvalost
mrazuvzdorná do -25 C
Dlouhověkost
středně dlouhověká
Doba rašení
Brzy na jaře rašící (II-III)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení
Květen
Konec doby kvetení
Říjen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce
Faktor světla - poznámka
plné slunce
Faktor tepla
teplé, výhrevmé stanoviště. V tuhých zimách nebo ve vyšších polohách múže namrzat
Faktor vody
suchomilná trvalka
Faktor půdy
dobře oddrenážované, propustné, i skeletnaté, v těžkých půdách může vyhnívat
Faktor půdy - vápnomilný
Faktor půdy - poznámka
výhradně na vápencových podkladech

Užitné vlastnosti

Použití - pro trvalky
VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin), KSss - Kamenitá stanoviště - skalnatá step (štěrk, suť, skalnatý záhon), KSsk - Kamenitá stanoviště - mělký půdní profil na souvislé hornině a KSsš - Kamenitá stanoviště - skalní štěrbiny
Použití - pro trvalky - poznámka
skalky, suché zídky, tematické zahrádky, slepecké zahrady, přírodě blízké vegetační prvky, sesazované nádoby, na terasy, střešní zahrady, různé výsadby s kamenem
Použití
široké uplatnění mimo ZAKA - koření (tymián), potpouri, kosmetika, léčitelství, gastronomie aj.
Růstové i jiné druhově specifické vlastnosti
dobře snáší tvarovací a zmlazovací řez - po odkvetení nebo brzy na jaře (III) - podpoří kompaktní růst
Doporučený spon pro výsadbu
9.12 ks/m2

Množení

Množení
Přímý výsev, Vrcholové řízky a Množení oddělky
Odrůdy
´Compactus´- kompaktní růst, forma alba - bíle kvetoucí, 'Fragrantissimus' - bíle kvetoucí, silně aromatický

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena