Bergenia ×spathulata - list

Vědecký název taxonu
Bergenia x spathulata
Jména autorů, kteří taxon popsali
Engler & Irmscher (1919 -...
Odrůda
-
Český název
bergénie lopatkovitá
Synonyma (zahradnicky používaný název)
-
Autor
Jiří Uher
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Holarktická květenná říše, Cirkumboreální oblast, Atlanticko-eurosibiřská oblast, Iránsko-turanská oblast a Čínsko-japonská oblast
Biogeografické regiony - poznámka
zahradní hybrid - uvedené fytochoriony se vztahují k rodičovským druhům B. ciliata (Haw.) Sternb. a B. stracheyi (Hook.& Thoms.) Engl.

Zařazení

Fytocenologický původ
zahradní hybrid - rodičovské taxony především felofytní (suťoviště a kamenná moře v horách do 3000 m n.m).
Pěstitelská skupina
Trvalka stálezelená
Životní forma
Hemikryptofyt
Zařazení podle původu, nároků na pěstování a použití
Di - divoce rostoucí trvalka

Popisné a identifikační znaky

Habitus
trsnatá trvalka s robustními listovými růžicemi, jen málo přes 0.1 m (ale za květu až 0.3 m) vysoká
Kořen
adventivní, ze silných, kompaktně větvených oddenků
Výhony
plazivé oddenky, silné a masité, spirálně olistěné, s hnědopurpurovými zbytky starých listů na nodech
Listy
klínovitě obvejčité, do 0.1 m široké, masitě kožovité, lysé, se zvlněně zoubkatými a brvitými okraji, v zimě často purpurové, řapíky pochvaté
Květenství
zprvu kompaktně stažené, později latnatě rozvolněné vijany na silných stoncích s blanitým listenem
Květy
oboupohlavné, synsepalní (sepaly rovněž často brvité) a choripetalní, miskovitě rozevřené, pětičetné, diplostemonické, růžové nebo bílé (potom ale často při dokvétání růžovějící), ani za rozkvětu neponiklé
Plody
dvouchlopňové tobolky bez okrasné hodnoty
Semena
početná, velmi drobná, temně hnědá
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
vzhledem k lysým listům s brvitými okraji zaměnitelná s B. x schmidtii Silva-Tarouca (celkově robustnější s květy za rozkvětu poniklými) nebo s B. stracheyi (H.& Th.) Engl. (listy s nápadně zkrácenými řapíky)
Dlouhověkost
dlouhověká
Doba rašení - poznámka
stálezelená, s novými listy vyvíjenými po odkvětu

Doba kvetení

Začátek doby kvetení
Březen
Konec doby kvetení
Duben

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce
Faktor světla - polostín
Faktor světla - stín
Faktor světla - poznámka
velmi přizpůsobivá, na plném slunci dlouhodobě jen za dostatku vody
Faktor tepla
mrazuvzdorná do -36°C (USDA)
Faktor vody
mesofyt
Faktor půdy
propustná, dobře drenážováná, nepříliš vysýchavá zhruba z pětiny objemu jílovitá a další pětiny objemu organická složka, pH 5.4-7.4
Faktor půdy - poznámka
za přiměřené dostupnosti vody přizpůsobivá jakémukoli půdnímu typu

Užitné vlastnosti

Použití - pro trvalky
OPD - Okraj porostu dřevin, VPz - Volné plochy záhonového charakteru, KS - Kamenitá stanoviště (stanoviště s přítomností kamenů), A - Alpinum a Z - Záhon
Choroby a škůdci
rzi (Puccinia) a početné askomycety (Pilidium, Taphrina, Rhizoctonia, Phoma, Phytophtora, Pythium, Colletotrichum); ze škůdců lalokonosci (Otiorhynchus), můry (Acronicta, Orgyia), háďátka (Aphelenchoides, Dithylenchus) a plži (Deroceras, Arion).
Doporučený spon pro výsadbu
8-12 rostlin na m2

Množení

Množení
Osní řízky, Dělení trsů, Množení oddělky a „in vitro“ (mikropropagace)
Množení - poznámka
dělení trsů v červenci a srpnu - oddělky se 2-3 výhony; oddenkové řízky - dopěstování v 10 cm hrnkách pod sklem
Konečné hrnky
ve školkách zpravidla 10-12 cm kontejnery
Retardace
ne
Květní tvorba
exaktní data chybí, pravděpodobně dormantní typ květní indukce, nutná je vernalizace
Doba kultivace
kvetení schopné 10-12 měsíců staré vernalizované rostliny; rychlení 16-18 týdnů pro expedici kvetocích rostlin v předjaří
Odrůdy
tzv. "muzikální řada" odrůd s květy karmínovými, purpurovými (´Bizet´, ´Borodin´), růžově bílými nebo zelenobílými (´Bach´, ´Beethoven´, ´Brahms´, ´Britten´, ´Gambol´)

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

Ostatní

Grafické přílohy

 • Bergenia ×spathulata - list

 • Bergenia ×spathulata - květenství (BCi09 a BCi45)

 • Bergenia ×spathulata (BCi15)

 • Bergenia ×spathulata ´Bizet´

 • Bergenia ×spathulata ´Britten´

 • Bergenia ×spathulata ´Bach

 • Bergenia ×spathulata (BCi09)

 • Bergenia ×spathulata ´Brahms´

 • Bergenia ×smidtii (BOr04)

 • Bergenia ×smidtii - list

 • Bergenia ×smidtiii (BOr26)

 • ´Bergenia ×smidtiii (BOr12)

 • ´Bergenia ×smidtiii ´Baby Doll´

 • Bergenia stracheyi- list

 • Bergenia stracheyi ´Afghanica´

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena