Erythronium dens-canis. Foto: S. Vilím.

Vědecký název taxonu
Erythronium dens-canis L.
Jména autorů, kteří taxon popsali
L.
Odrůda
-
Český název
kandík psí zub
Synonyma (zahradnicky používaný název)
Syn. E. longifolium Mill., E. maculosum Lam., E. vernale Salisb.
Autor
Stanislav Vilím
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Atlanticko-eurosibiřská oblast
Biogeografické regiony - poznámka
jižní státy Evropy - Španělsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Bulharsko, střední Evropa až na Ukrajinu. Má široký areál přírodního rozšíření přes jižní státy Evropy (Španělsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Bulharsko), střední Evropu až na Ukrajinu. Nejčastěji roste v opadavých listnatých lesích a loukách. Na jižních svazích Alp vystupuje až do výšky 1700 m.n.m. Kandík psí zub se v České republice v současné době vyskytuje pouze na jediném stanovišti, kde byl objeven roku 1828, a to na úbočí vrchu Medník ve středních Čechách při levém břehu řeky Sázavy na území chráněném již od roku 1933 jako národní přírodní památka Medník. Vyskytuje se zde, bohužel už v nepatrném množství ve světlé bučině v nadmořské výšce asi 300 m n. m. společně s dalšími druhy rostlin, např. jaterníkem podléškou a ostřicí chlupatou.[2] Nejsevernější výskyt na našem území je zámecký park v Letohradě, kde je značně vitální populace několika set rostlin. Otázka původnosti výskytu kandíku psího zubu na Medníku není jednoznačně zodpovězena, některé teorie předpokládají, že jde o reliktní stanoviště kdysi značného rozšíření tohoto druhu, jiné hypotézy se přiklání k teorii zavlečení z jižní Evropy v průběhu středověku či novověku.

Zařazení

Pěstitelská skupina
Hlíznatá rostlina
Pěstitelská skupina - poznámka
Zásobním orgánem jsou cibulové hlízy nepravidelného tvaru, dceřiné hlízky se někdy vyvíjí na podzemních šlahounech. Ze silnějších hlíz vyrůstají 2-3 široce kopinaté, často různě barevně mramorované, listy někdy se zvlněným okrajem. Malé nekvetoucí hlízky mají pouze jediný list.
Životní forma
Kryptofyt
Zařazení podle původu, nároků na pěstování a použití
Diza - divoce rostoucí trvalka záhonového charakteru
Zařazení podle původu, nároků na pěstování a použití - poznámka
Kandík lze nejlépe použít jako podrost pod listnaté stromy a keře, nebo do stinných, vlhčích partií trvalkových záhonů a skalek. Hlízky by se měly vysazovat na polostinné místo již koncem léta do hloubky 8-10 cm. Půda by měla být hluboká a humózní, mírně vlhká a slabě kyselá. Dostatek vláhy potřebují rostliny hlavně v první polovině vegetace, v době vegetačního klidu preferují sucho. V chladnějších oblastech je vhodná zimní přikrývka vrstvou listí. Cibule mohou zůstat na stanovišti mnoho let bez přesazení. Je-li nutné je přesadit, je vhodné rostliny vyjmout v srpnu z půdy a hned je vysadit na nové místo. Skladování cibulek je možné v mírně vlhké rašelině.

Popisné a identifikační znaky

Habitus
Z hlízy nejdříve vyrůstají kopinaté listy s výraznou purpurovou kresbou na šedozeleném podkladě. Květní stonky jsou načervenalé, vysoké 10-20 cm, ukončené pouze jedním květem růžové barvy s oranžovým středem. Květy vykvétají na přelomu března a dubna.
Kořen
Svazčitý
Listy
Ze silnějších hlíz vyrůstají 2-3 široce kopinaté, často různě barevně mramorované, listy někdy se zvlněným okrajem. Malé nekvetoucí hlízky mají pouze jediný list. Listy jsou vejčité až široce kopinaté, nachovo-tmavozeleně mramorované; vyrůstají přízemně, vstřícně, v malém počtu (obvykle jen dva). Lodyha je rudofialová, tenká, lysá.
Květy
Květní stonky jsou načervenalé, vysoké 10-20 cm, ukončené pouze jedním květem růžové barvy s oranžovým středem. Květy vykvétají na přelomu března a dubna. Pěstují se bezmála dvě desítky odrůd s květy bílými, v různých odstínech růžové a růžovofialové barvy a rozdílným mramorováním listů např. ´Snoeflake´ s čistě bílými květy, ´Niveum´ s bílými květy s lehkým fialovým nádechem, ´Lilac Wonder´ se světle růžovými květy, ´Pink Perfection´ a´Rose Queen´ se sytě růžovými květy,´Purple King´ s růžovo purpurovými květy, aj.
Plody
Plodem je tobolka.
Vytrvalost
Na stabilních stanovištích vytrvalý.
Dlouhověkost
Dlouhověkost je dána stabilními a neměnnými podmínkami na stanovišti, při splnění těchto podmínek je dlouhověký.
Doba rašení
Brzy na jaře rašící (II-III)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení
Duben
Konec doby kvetení
Květen
Doba kvetení - poznámka
Květy vykvétají na přelomu března a dubna, dle aktuálních meteorologických podmínek.
Remontování - poznámka
Neremontuje.

Doba zrání

Začátek doby zrání
Květen
Konec doby zrání
Červen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce
Faktor světla - polostín
Faktor světla - poznámka
Nejčastěji roste v opadavých listnatých lesích a loukách. Na jižních svazích Alp vystupuje až do výšky 1700 m.n.m.
Faktor tepla
V ČR je rostlina plně mrazuvzdorná.m
Faktor vody
Rostlina roste nejlépe v mírně vlhkých půdách.
Faktor půdy
Roste na neutrálních až mírně kyselých půdách.

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického projevu
Březen - duben.
Použití
Kandík lze nejlépe použít jako podrost pod listnaté stromy a keře, nebo do stinných, vlhčích partií trvalkových záhonů a skalek.
Choroby a škůdci
Kandíky mohou napadat houbové choroby z rodu Botrytis.

Množení

Množení - poznámka
Kandík tvoří poměrně velké množství dceřiných cibulek. Je možný také výsev semen. Semenáčky vykvétají za 3-4 roky.
Odrůdy
Pěstují se bezmála dvě desítky odrůd s květy bílými, v různých odstínech růžové a růžovofialové barvy a rozdílným mramorováním listů např. ´Snoeflake´ s čistě bílými květy, ´Niveum´ s bílými květy s lehkým fialovým nádechem, ´Lilac Wonder´ se světle růžovými květy, ´Pink Perfection´ a´Rose Queen´ se sytě růžovými květy,´Purple King´ s růžovo purpurovými květy, aj.

Grafické přílohy

  • Erythronium dens-canis. Foto: S. Vilím.

  • Erythronium dens-canis - detail květu. Foto: S. Vilím.

  • Erythronium dens-canis - cibulová hlíza. Foto: S. Vilím.

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena