Vědecký název taxonu
Larix sibirica
Jména autorů, kteří taxon popsali
Ledeb.
Odrůda
-
Český název
modřín sibiřský
Synonyma (zahradnicky používaný název)
Larix russica
Autor
Pavel Bulíř
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Cirkumboreální oblast
Biogeografické regiony - poznámka
areál přirozeného rozšíření zahrnuje severovýchodní část evropského Ruska a západní a střední Sibiř.

Zařazení

Pěstitelská skupina
Jehličnatý strom opadavý
Životní forma
Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus
20-30 m velký strom, nejprve s kuželovitou korunou a vystoupavě orientovanými větvemi, později s větvemi vodorovně uspořádanými a korunou poněkud štíhlou, vejčitě kuželovitou a nepravidelnou.
Výhony
světle žluté, v rýhách řidce chlupaté, s četnými brachyblasty.
Pupeny
tmavěhnědé, pryskyřičnaté a jednobarevné.
Listy
vyrůstají ve shlucích z brachyblastů (zpravidla po 25-30 ks) nebo vzácněji na letorostech i jednotlivě, zpravidla 25-35 (40) x 1 mm velké, velmi jemné a tenké, na líci tmavozelené, jemně nasivělé, na rubu světle zelené s dvěma nevýraznými pruhy bělavých průduchů, kýlnaté, brzy rašící i opadávající, na podzim nápadně zlatožluté.
Plody
vejčitě protáhlé šištice jsou zhruba 2-4 cm velké, ve zralosti poněkud rozevřené (více než u L. decidua), plodní šupiny na okraji mírně dovnitř zahlé, vně ochlupacené, podpůrné šupiny jsou skryté.
Kůra a borka
červenohnědá až tmavě hnědá, podélně šupinovitě odlupčitá, ve stáří poněkud hrubší.
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
Larix decidua - výhony lesklé, lysé, žluté či hnědožluté, pupeny pryskyřičnaté, vejčitě kuželovité, jehlice 15-30 x 0,7-1 mm velké, svěže zelené, na rubové straně bez výraznější kresby, šištice málo zřetelně rozevřené, plodní šupiny na koncích zaoblené a slabě dřípaté, na okraji taktéž jemně zvlněné, ale přímé; Larix gmelinii - výhony žluté až oranžovožluté, zpravidla lysé, jen někdy řidce chlupaté, slabě ojíněné, pupeny suché a dvojbarevné, jehlice 15-30 x 1-1,5 mm velké, nasivělé, na rubu kýlnaté se dvěma nápadnými bělavými pruhy průduchů, šištice vejcovité, široce rozevřené, plodní šupiny zaoblené, na konci uťaté a na vnější straně lysé.
Dlouhověkost
středněvěký

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce
Faktor světla - poznámka
světlomilný druh, který toleruje jen dílčí zastínění, v opačném případě brzy vyvětvuje, ve srovnání s L. decidua přesto poněkud tolerantnější.
Faktor tepla
velmi dobře mrazuvzdorný, pouze v nižších nadmořských výškách může skrze brzkou dobu rašení namrzat, vhodný především do oblastí III-V., dokáže dobře prosperovat i na větrných lokalitách a na průvanu.
Faktor vody
jednoznačně vyžaduje polohy se stabilní a dostatečně vysokou vzdušnou i půdní vlhkostí.
Faktor půdy
nenáročný druh, rostoucí při dostatku vláhy i na velmi chudých podkladech, ideální jsou stanoviště živná na hlinitých půdách.

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického projevu
V-X.
Použití
dosud málo používaný druh zajímavý svým brzkým rašením a zejména časnějším podzimním probarvením jehlic, používán jako doplňkový druh, zajímavost.
Choroby a škůdci
významnější se nevyskytují.
Růstové i jiné druhově specifické vlastnosti
podobně jako většina ostatních modřínů toleruje znečištěné prostředí a může být ohrožen vytloukáním zvěří (srnčí), rychle rostoucí dřevina.

Množení

Množení
Přímý výsev, Roubování, Roubování - Kopulace a Roubování - Za kůru
Množení - poznámka
množen je prakticky pouze původní druh, a to jak generativně, tak i vegetativně, roubováním především na Larix decidua.

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena