Název taxonu
Acer rubrum
Vědecký název taxonu
Acer rubrum
Jména autorů, kteří taxon popsali
L.
Český název
javor červený
Autor
Přemysl Krejčiřík (p_emysl_krej_i_k@unknown.cz)
Kategorie
Druh
Nadřazená kategorie
Acer

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Cirkumboreální oblast a Severoamerická atlantická oblast (východ SA)
Biogeografické regiony - poznámka
od nížin do hor, podél vodních toků a na okrajích bažin, v horách i na sušších svazích

Zařazení

Pěstitelská skupina
Listnatý strom opadavý
Životní forma
Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus
v domovině dosahuje výšky až 40 m, v kultuře se výška pohybuje mezi 20-30 m, často s průběžným kmenem, koruna protáhle vejčitá, nebo protáhle elipčitá, hustě zavětvená
Výhony
letorosty hnědočervené, lysé, často s výraznými lenticelami, starší větvičky šedavé
Pupeny
kulovité, 0,5-0,7 cm velké, kryté tlustými, zaoblenými, červenými šupinami, které jsou na okrajích oranžově brvité
Listy
papírovité, někdy až téměř kožovité, 6-10 cm velké a 5-8 cm široké, 3-5 laločné, centrální lalok bývá obvykle větší než postranní, laloky trojúhelníkovitě vejčité, přišpičatělé, okraje nepravidelně dvojitě zubaté, kupředu namířené, báze oblá či uťatá, líc tmavě zelený, lysý, rub světlejší a často nasivělý, z počátku vegetace lehce pýřitý, hlavně v úhlech nervů, později olysává, řapík 5-7 cm dlouhý, často načervenalý
Květenství
svazčité
Květy
jednodomé, šarlatově červené, na tenké stopečce
Plody
křídla asi 1,5- 2,5 cm dlouhé, v mládí načervenalé, svírají ostrý úhel
Kůra a borka
v mládí světle šedá a hladká, ve stáří bělošedá až šedohnědá, brázditá
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
Acer pycnanthum (list v obrysu vejčitý, 3-8 cm dlouhé a 2-6 cm široké, mělce 3 laločný, zřídka 5 laločný)
Doba rašení
Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Doba kvetení - poznámka
kvete v březnu před rašením listů

Doba zrání

Doba zrání - poznámka
dozrává v červnu

Nároky na stanoviště

Faktor světla
vyhledávají slunné až polostinné stanoviště
Faktor světla - slunce
Faktor světla - polostín
Faktor tepla
většinou mrazuvzdorné až středně mrazuvzdorné, citlivé na pozdní mrazy, oblast I-IV
Faktor vody
typické jsou lužní oblasti, místa krátkodobě suchá, jinak čerstvá až vlhká, někdy krátkodobě zaplavovaná
Faktor půdy
upřednostňují půdy kyselé až neutrální, hluboké bohaté na živiny, písčitě křemičité
Faktor půdy - vápnostřežný

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického projevu
zářivě červená až do karmínové, někdy jen žlutooranžová (záleží na chodu počasí a půdních podmínkách - čím více kyselé - tím červenější vybarvení), barví na přelomu září a října
Použití - pro trvalky
PD - Porost dřevin, OPD - Okraj porostu dřevin a VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin)
Použití
ve větších objektech jako solitéra, skupiny, jako akcent
Choroby a škůdci
trpí silně jmelím
Růstové i jiné druhově specifické vlastnosti
podzimní zbarvení, průběžný kmen a protáhle vejčitý tvar koruny, adaptabilní druh

Množení

Množení
Přímý výsev, Očkování, Očkování - Na bdící očko, Roubování a Roubování - Kopulace
Množení - poznámka
očkování a roubování především u kultivarů, očkování na zakořenělé podnože ve volné půdě, roubování ve volné půdě jen kopulací časně na jaře na rouby řezanými v prosinci, lze roubovat na Acer saccharinum
Odrůdy
asi 60: ´Armstrong´ - bujně rostoucí, se sloupovitým vzrůstem, vhodný pro úzké ulice, ´Bowhall´ - jeden z lepších sloupovitých kultivarů, v pozdějším věku má tendenci přerůstat, ´October Glory´ - velmi krásný strom s poněkud vystoupavou korunou, listy zůstávají na stromě déle než je obvyklé u druhu, výrazně barví, neupřednostňuje větrné polohy

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF