Název taxonu
Petrosedum rupestre
Vědecký název taxonu
Petrosedum rupestre
Jména autorů, kteří taxon popsali
(L.) Heath
Odrůda
´Angelina´
Český název
rozchodník skalní
Synonyma (zahradnicky používaný název)
Sedum rupestre L., Sedum reflexum L.
Autor
Jiří Uher (ji_uher@unknown.cz)
Kategorie
Odrůda
Vnitrodruhové jednotky
subsp. erectum ´tHart

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Holarktická květenná říše a Mediterránní oblast
Biogeografické regiony - poznámka
Pyreneje, Alpy, především v termofytiku a mezofytiku - odtud do nížin střední a západní Evropy (200-800 m n.m.)

Zařazení

Fytocenologický původ
petrofyt
Pěstitelská skupina
Trvalka stálezelená
Životní forma
Chamaefyt
Zařazení podle původu, nároků na pěstování a použití
Di - divoce rostoucí trvalka
Zařazení podle původu, nároků na pěstování a použití - poznámka
skalky, suché zídky, extenzívní střešní zeleň

Popisné a identifikační znaky

Habitus
poléhavě polštářovitá trvalka
Kořen
adventivní, nitkovitý
Výhony
sterilní poléhavé, vystoupavé, velmi hustě olistěné; kvetoucí vzpřímené, 0.1-0.3 m
Listy
cylindrické - silně dužnaté, osinkatě špičaté, žlutozelené (u ostatních odrůd tmavozelené nebo šedivě ojíněné)
Květenství
vidlanovitě větvené brakteátní vijany, před rozkvětem vzpřímené (u subsp. rupestre poniklé)
Květy
aktinomorfní, heterochlamydeické, hvězdovitě šestičetné, sytě žluté, diplostemonické, s pestíky ponořenými v receptakulu ze srostlých sepalů
Opylovací poměry
Samosprašná
Plody
měchýřky bez okrasné hodnoty
Semena
velmi drobná, cylindrická, podélně proužkovaná
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
na deset značně podobných druhů rodu - z nejpěstovanějších Petrosedum fosterianum (Sm.) Grulich, celkově útlejší s listy ve svrchní části stonků růžicovitě nahloučenými, květenství bez braktejí, před rozkvětem poniklé
Dlouhověkost
relativně dlouhověká
Doba rašení
Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení
Červen
Konec doby kvetení
Červenec

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce
Faktor světla - poznámka
heliofyt
Faktor tepla
mrazuvzdorná do -40°C (USDA)
Faktor vody
xerofyt
Faktor půdy
propustná, pH 5.5-7.0
Faktor půdy - poznámka
upřednostňuje půdy kyselé nebo lokálně odvápněné

Užitné vlastnosti

Použití - pro trvalky
VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin), VPp - Volné plochy přírodě blízkého charakteru, VPv - Volné plochy vřesovištního charakteru (písčité půdy bez přítomnosti Ca), KS - Kamenitá stanoviště (stanoviště s přítomností kamenů), KSss - Kamenitá stanoviště - skalnatá step (štěrk, suť, skalnatý záhon), KSsk - Kamenitá stanoviště - mělký půdní profil na souvislé hornině, KSsš - Kamenitá stanoviště - skalní štěrbiny, A - Alpinum a Z - Záhon
Použití - pro trvalky - poznámka
hodnocení Hensen & Groendijk-Wilders (1984): uspokojivé (původní P.rupestre), upotřebitelné pro zahrádkáře (´Cristatum´), postradatelné (´Glaucum´)
Doporučený spon pro výsadbu
16-24 rostlin na m2

Množení

Množení
Přímý výsev, Řízkování, Vrcholové řízky, Osní řízky a Dělení trsů
Množení - poznámka
nejčastěji vrcholové řízky; také mechanický rozstřik segmentů (extenzívní střešní zeleň)
Konečné hrnky
8 cm
Retardace
ne
Květní tvorba
exaktní data nedostupná
Odrůdy
na půl tuctu odrůd lišících se zabarvením (ojíněním) listů, též odrůdy hřebenitě větvící; ´Angelina´ s olistěním žlutozeleným, k podzimu do červena přebarvujícím

Ostatní

Poznámka
Legenda ke grafické příloze 1 - Uher-Petrosedum.varia: 1. Petrosedum anopetalum; 2. Petrosedum sediforme; 3. Petrosedum rupestre ‘Angelina’; 4. Petrosedum rupestre; 5. Petrosedum montanum ‘Jenny’; 6. Petrosedum forsterianum ‘Elegans’

Grafické přílohy