Název taxonu
Acer platanoides
Vědecký název taxonu
Acer platanoides
Jména autorů, kteří taxon popsali
L.
Český název
javor mléč
Autor
Přemysl Krejčiřík (p_emysl_krej_i_k@unknown.cz)
Kategorie
Druh
Vnitrodruhové jednotky
ssp. platanoides, ssp. Turkestanicum
Nadřazená kategorie
Acer

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Cirkumboreální oblast, Atlanticko-eurosibiřská oblast a Iránsko-turanská oblast

Zařazení

Pěstitelská skupina
Listnatý strom opadavý
Životní forma
Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus
strom dorůstající výšek mezi 25 a 30 m, s hustou vejčitou až kulovitou korunou, často vysoko nasazenou
Kořen
srdčitý až kotevní
Výhony
lysé, leskle hnědé, zelené, nebo červenohnědé
Pupeny
vejčité nebo kulovitě vejčité, leskle červenohnědé, šupiny lysé, kýlnaté, listové jizvy se navzájem dotýkají
Listy
blanité, celokrajné, 8-12 cm dlouhé a o něco širší, 5-7 laločné (vyjimečně 3 laloky), laloky zaříznuty až do poloviny čepele, ostře protáhle ukončené, prostřední lalok nese pár ostře zakončených zůbů, báze srdčitá nebo mělce srdčitá, líc sytě svěže zelený, lysý, rub je stejně zbarvený a většinou lysý, až na chomáče chlupů v úhlech nervů, řapík 5-15 cm dlouhý, často načervenalý, lysý, mléčí
Květenství
krátký lysý chocholík obklopený naspodu vejčitými, světlezelenými pupenovými šupinami
Květy
jednodomé, pětičetné, žlutozelené se zřetelnými nervy,
Plody
nažky 4-6 cm dlouhé, zcela lysé, křídla uspořádána vodorovně, oříšky ploché
Kůra a borka
v mládí hladká, šedohnědá, ve stáří černavá drobně podélně brázditá
Dlouhověkost
středněvěký
Doba rašení
Pozdně na jaře rašící (V)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení
Duben
Konec doby kvetení
Květen
Doba kvetení - poznámka
kvete krátce před rašením listů na přelomu dubna a května

Doba zrání

Začátek doby zrání
Srpen
Konec doby zrání
Říjen
Doba zrání - poznámka
semeno dozrává koncem srpna, opadává až v říjnu hromadně po prvních mrazech

Nároky na stanoviště

Faktor světla
slunné stanoviště až střídání světla a stínu
Faktor světla - slunce
Faktor světla - polostín
Faktor tepla
mrazuvzdorný, oblasti I-III, vyjímečně IV, teplomilný
Faktor vody
vyhovující je dostatečné množství vláhy, na hlubších půdách dosti odolný suchu
Faktor půdy
ideální živinami dobře zásobené půdy, většinou slabě kyselých až alkalických s dostatečným množstvím vzduchu a vláhy v půdě, a průměrnými teplotami, prosperuje od místy vysušených až po čerstvé půdy
Faktor půdy - poznámka
dřevina s velkou tolerancí k ekologickým faktorům, nevyhovující jsou lehké písčité a hlinité půdy

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického projevu
od zlatožluté, přes oranžovou, růžovou až po karmínově červenou, barví v polovině října, a s příchodem prvních mrazíků rychle opadává
Použití - pro trvalky
PD - Porost dřevin, OPD - Okraj porostu dřevin a VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin)
Použití
skupiny, solitéry, součást porostů, dřevina sloužící, v některých případech také kosterní, v oblastech pahorkatin významný alejový strom
Růstové i jiné druhově specifické vlastnosti
strom s vejčitou až kulovitou korunou, nádherné podzimní zbarvení, husté olistění, odolnost vůči nejrůznějším faktorům

Množení

Množení
Přímý výsev, Očkování, Očkování - Na bdící očko, Roubování a Roubování - Kopulace
Množení - poznámka
očkování a letní roubování především u kultivarů, očkování na zakořenělé podnože ve volné půdě, roubování ve volné půdě jen kopulací časně na jaře na rouby řezanými v prosinci
Odrůdy
asi 150: ´Crimson King´ - listy purpurově červené, stromek velikosti do 12 m, ´Dissectum´ - hluboce stříhaný list, hnědo červeně rašící, později zelená, ´Reitengachii´ - 15 m výšky, mladé listy jsou karmínově červené později přechází do tmavě zelené, ´Superform´ - rychle rostoucí, 20-22 m výšky, s průběžným kmenem, do uličních stromořadí

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF