Název taxonu
Miscanthus sinensis ´Cabaret´
Vědecký název taxonu
Miscanthus sinensis
Jména autorů, kteří taxon popsali
(Thunb.) Andersson
Odrůda
´Cabaret´
Český název
ozdobnice čínská
Autor
Tatiana Kuťková (tatiana_ku_kov_@unknown.cz)
Kategorie
Odrůda
Nadřazená kategorie
Miscanthus

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Holarktická květenná říše, Cirkumboreální oblast, Čínsko-japonská oblast, Indočínská oblast a Kulturní původ
Biogeografické regiony - poznámka
původní druh severní Čína, Korea, Japonso až Kurilské ostrovy; kultivar od Ernst Pagels - německý šlechtitel

Zařazení

Fytocenologický původ
široký ekologický areál původního druhu, který se v zahradnické praxi nepěstuje
Pěstitelská skupina
Trvalka zatahující
Životní forma
Hemikryptofyt
Zařazení podle původu, nároků na pěstování a použití
Diza - divoce rostoucí trvalka záhonového charakteru

Popisné a identifikační znaky

Habitus
stébelnatá tráva s krátkými oddenky, tvoří hustý trs listů; středně vysoký variegátní, širokolistý kultivar, v listu vysoký přibližně 80 - 100 cm, v květu 150 - 180 cm
Kořen
silný kořenový systém s kratkými tenkými oddenky (nejtenší ze všech pěstovaných druhů rodu Miscanthus)
Výhony
stébla 150 - 180 cm
Listy
široké 3 - 3,5 cm, cca 70 cm dlouhé, v horní polovině elegantně obloukovitě ohnuté se silnou středovou krémově bílou variegací a zeleným okrajem listu
Květenství
Květní lata v malém počtu a řídká
Květy
klásek s osinou
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
podobná s odrůdou ´Variegatus´. Ta je nižší (160 - 170 cm) má úžší list (1,7 cm), krémové vybarvení zasahuje i k okraju listu.
Vytrvalost
mrazuvzdorná odrůda pouze v nejteplejších oblastech státu
Dlouhověkost
u nás zatím nedostatečně prověřena
Doba rašení
Pozdně na jaře rašící (V)
Doba rašení - poznámka
raší v polovině května

Doba kvetení

Začátek doby kvetení
Říjen
Konec doby kvetení
Listopad
Doba kvetení - poznámka
Květenství se objevuje pouze v teplých oblastech s dlouhým a slunným podzimem; největší estetická hodnota je v panašovaném listu.

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce
Faktor světla - poznámka
plné slunce; mírný polostín toleruje
Faktor tepla
mrazuvzdorná odrůda pouze v nejteplejších oblastech státu; v riskantních polohách nutné zazimovat (přikrýt slámou, chvojím a pod.)
Faktor vody
upřednostňuje mírně vlhké půdy, především na jaře a v létě, ale ne zamokřené; sucho toleruje. V příliš suchých půdách dosahuje celkově menších rozměrů
Faktor půdy - poznámka
hluboká, živná, hlinitá, propustná půda

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického projevu
v plném létě a na podzim, kdy vybarvuje do slámově žluté barvy
Použití - pro trvalky
VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin), VPz - Volné plochy záhonového charakteru, KS - Kamenitá stanoviště (stanoviště s přítomností kamenů), Z - Záhon a OV - Okraj vody
Použití
vhodná pro soliterní i skupinové použití;
Růstové i jiné druhově specifické vlastnosti
na zimu neseřezáváme. Trsy listů tvoří zajímavé struktury i v zimě a nehrozí vyhnívání trsů v důsledků natečení vody do dutých stébel.
Doporučený spon pro výsadbu
1 - 3 ks na m2

Množení

Množení
Dělení trsů, Množení oddělky a „in vitro“ (mikropropagace)
Množení - poznámka
dělením na jaře (duben) před rašením
Odrůdy
na trhu mnoho jiných odrůd lišících se výškou, dobou kvetení, šířkou a vybarvením listů, velikostí, barvou a způsobem uspořádání květní laty.

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

Ostatní

Výsev/výsadba na stanoviště
2010
Výsev/výsadba na stanoviště - podrobnějsí popis
O 14: XI/2010
Dodavatel
O 14: Zahrada Komořany

Grafické přílohy

  • Miscanthus sinensis ´Kabaret´. Foto: T. Kuťková

  • Miscanthus sinensis ´Kabaret´ - detail kresby na listu. Foto: T. Kuťková