Název taxonu
Letničky k sušení xls
Vědecký název taxonu
Letničky k sušení
Autor
Tatiana Kuťková (tatiana_ku_kov_@unknown.cz)
Kategorie
Druh

Popisné a identifikační znaky

Habitus
Záhon je ukázkou sortimentu letniček pěstovaných z předpěstované sadby i z přímého výsevu za účelem sušení. Pěstované rostliny lze vedle sušení teplem využít také ve floristice v čerstvém stavu, nebo je upravovat různými, méně běžnými metodami sušení či jinými způsoby posklizňové úpravy, jako je např. metoda preparace, bělení, skeletování, barvení apod. Jsou zde rostliny, u kterých využíváme k sušení jejich květy, plody, resp. Listeny.