Nastavit... Nenalezen tiket pro porovnání
Název taxonu
Ficus microcarpa
Vědecký název taxonu
Ficus microcarpa
Jména autorů, kteří taxon popsali
Linn.fil. (1782)
Odrůda
´Panda´
Český název
fíkovník drobnoplodý
Synonyma (zahradnicky používaný název)
Ficus nitida Hort. (non Thunb., quod F. benjamina est!)
Autor
Jiří Uher (ji_uher@unknown.cz)
Kategorie
Odrůda
Vnitrodruhové jednotky
var. crassifolia (Shieh.) Liao
Nadřazená kategorie
Ficus

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Paleotropická květenná říše, Indická oblast, Indočínská oblast, Malesijská oblast a Polynézská oblast
Biogeografické regiony - poznámka
z Indie a Myanmaru přes Indočínu, Sundy a Novou Guineu po Austrálii (Queensland) a Karolíny; invazívně zplaňuje po celých tropech

Zařazení

Fytocenologický původ
petrochtofyt, kremnofyt, efylofyt, etalofyt - skaliska a pobřežní útesy, tropické monzunové lesy, mangrove a stálezelené křoviny do 1900 m
Pěstitelská skupina
Interiérová rostlina okrasná listem, Listnatý strom stálezelený a Listnatý keř stálezelený
Životní forma
Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus
kompaktní nebo pnoucí keře (var. crassifolia, var. oluangpiensis) anebo stromy (var. microcarpa, var. pussilifolia) do 25 m vysoké
Kořen
allorhizní systém u vysévaných rostlin z kořenů větvených a ztlustlých; k tomu četné rezavě zabarvené vzdušné kořeny, sílící v mnohakmenný podpůrný systém (banyan)
Výhony
letorosty tenké (2-3 mm), nepřevisající, obvykle lysé s odlupujícím se peridermem, sivé, spirálně olistěné
Listy
obvejčité nebo elipčité, krátce a tupě hrotnaté, kožovité, lysé a voskově lesklé, s větvenou, nepříliš výrazně rozlišenou nervaturou a bazálními voskodárnými žlázkami, palisty opadavé, blanité, lysé
Květenství
drobná, přisedlá, globosní receptakula uzavírající květy (fíky), párovaná, s nevyniklými ostiolami, lysá, po uzrání žlutá, růžová nebo purpurová a bělavě tečkovaná
Květy
drobné s masitými, bílými nebo načervenalými tepaly - samčí 3-4 četné s jedinou tyčinkou, samičí a hálkové často trojčetné a všechny v témže receptakulu
Opylovací poměry
Cizosprašná
Plody
drobné vejčité nažky
Semena
neoddělitelná od nažek
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
extrémně proměnlivý taxon zaměňovaný často s jinými druhy skupiny Conosycea, především s F. retusa L. (výhony přitiskle tm.hnědě pýřité, listy zaoblené), F. glaberima Bl. a F. callophylla Bl. (výhony s trvalým peridermem, početnější nervatura, delší palisty); v zahradnické praxi též s kultivary F. benjamina L. (F. nitida Thunb.!) s přepadavými výhony a listy dvouřadými, vejčitými, zpravidla protáhle hrotnatými.
Dlouhověkost
dlouhověká

Doba kvetení

Začátek doby kvetení
Květen
Konec doby kvetení
Červen
Doba kvetení - poznámka
starší rostliny kvetou za dostatku světla, nepravidelně, příležitostně celoročně (bez okrasné hodnoty)

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce
Faktor světla - polostín
Faktor světla - stín
Faktor světla - poznámka
přizpůsobivá dlouhodobému nedostatku světla (méně než 1 klux!), se stoupající intenzitou však rychlé zvyšování přírůstků; produkce 48-64 klux - už nepatrné rozdíly v propustnosti stínovek (54% vs. 50%) mají výrazný vliv na přírůstky - k déledobému uchování kvality u spotřebitele alespoň 2.0-4.0 klux; pod 0.5 klux shazování listů
Faktor tepla
20°C-24°C množení (se spodním vytápěním), poté 20°C-24°C / 20°C létě (za vyšší RVV i optimum tepot vyšší), 18°C-20°C v zimě
Faktor vody
RVV: produkce 80% a více, prodejní haly 60%-80%, v bytech nejméně 40%; nízká vzdušná vlhkost dekompenzuje pozitivní vliv světla a za vysoké světelné intenzity dochází pak k poškození listů
Faktor půdy
především vzdušný a propustný substrát (hemiepifyt!); produkce zpravidla v baltské rašelině s pH5.5-6.5

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického projevu
celoročně
Choroby a škůdci
rzi (Physopella, Cerotelium) a početné deuteromycety (Colletotrichum, Macrophoma, Diplodia, Septoria, Glomerella, Cercospora, Pellicularia, Corynespora); ze škůdců svilušky (Eotetranychus, Aceria), červci (Planococcus, Ceroplastes, Paratachardina), třásněnky (Gynaikothrips), molice (Singhiella, Paraleyrodes), bejlomorky (Horidiplosis), háďátka rodů Pratylenchus a Aphelenchoides
Doporučený spon pro výsadbu
produkce: 6 cm množárenské hrnky 128-160 /m2; 9-10 cm mezihrnky 48-56 /m2; v závěrečné etapě produkce (12 cm hrnky) 20-28 /m2

Množení

Množení
Předpěstování sadby, Řízkování, Vrcholové řízky, Osní řízky a „in vitro“ (mikropropagace)
Množení - poznámka
především vrcholové řízky s 3-5 listy - rychleji zakoření, rychleji rostou; výsevy k dopěstování kořenů (import z Yunnanu) pro tvar "Ginseng"
Mezihrnky
řízky - multipack nebo hrnky 6 cm, přehrnkování do 9-10 cm mezihrnků anebo (v případě expedice malých rostlin) do konečných 12 cm hrnků
Konečné hrnky
hrnky 12-16 cm a více v závislosti na velikosti expedovaných rostlin
Retardace
ne
Doba kultivace
v 12 cm hrnkách v létě čtrnáct - šestnáct týdnů, v zimě do 20 týdnů; dopěstování menšího zboží méně efektivní na jednotku plochy v čase, naopak s rostoucí velikostí rostlin klesá produktivita práce
Odrůdy
okolo tuctu odrůd lišících se morfologií listů (´Moclame´, ´Russell´, ´Moah´, ´Green Gem´, ´Panda´, ´Westland´…) a variegátní ´Hawaii´

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

Ostatní

VBN statistiky
Z téměř 15.7 mil.prodaných fíkusů (VBN, 2010; pro porovnání: 29.8 mil. v roce 1990) připadá na F. microcarpa 1.8 mil. hrnků, avšak s více než třetinovým obratem (11.0 mil.eur z celk.32.4 mil.eur u rodu Ficus), což je dáno konjukturou relativně drahých “Ginseng“ tvarů (1.5 mil. hrnků). Nejprodávanější odrůda: ´Moclame´, historicky ´Westland´ a ´Hawaii´.

Grafické přílohy

  • Ficus microcarpa ´Russell´

  • Ficus microcarpa - kořeny Ginseng

  • Ficus microcarpa - sykonia

  • Ficus microcarpa ´Moclame´

  • Ficus microcarpa ´Moclame´

  • Ficus microcarpa ´Westland´

  • Ficus microcarpa ´Hawaii´

  • Ficus microcarpa ´Green Jade´

  • F, microcarpa. Španělsko-Malaga. Foto: T. Kuťková

  • F, microcarpa. Španělsko-Malaga. Foto: T. Kuťková