Název taxonu
Bergenia x smithii
Vědecký název taxonu
Bergenia x smithii
Jména autorů, kteří taxon popsali
Engler & Irmscher
Odrůda
´Margery Fish´
Český název
bergénie Schmithova
Synonyma (zahradnicky používaný název)
Bergenia x newryensis Yeo.
Autor
Jiří Uher (ji_uher@unknown.cz)
Kategorie
Druh
Nadřazená kategorie
Saxifragaceae

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Holarktická květenná říše, Cirkumboreální oblast, Atlanticko-eurosibiřská oblast a Čínsko-japonská oblast
Biogeografické regiony - poznámka
zahradní hybrid - uvedené fytochoriony se vztahují k rodičovským druhům B. crassifolia (Haw.) Sternb. a B. purpurascens (Hook.& Thoms.) Engl.

Zařazení

Fytocenologický původ
zahradní hybrid - rodičovské taxony především felofytní (suťoviště a kamenná moře v horách do 3000 m n.m).
Pěstitelská skupina
Trvalka stálezelená
Životní forma
Hemikryptofyt
Zařazení podle původu, nároků na pěstování a použití
Di - divoce rostoucí trvalka

Popisné a identifikační znaky

Habitus
trsnatě polštářovitá trvalka s robustními růžicemi, asi 0.2 m (za květu až 0.5 m) vysoká
Kořen
adventivní, ze silných, kompaktně větvených oddenků
Výhony
plazivé oddenky, silné a masité, spirálně olistěné, s hnědopurpurovými zbytky starých listů na nodech
Listy
obvejčitě elipčité, masitě kožovité, lysé, často hodně přes 0.1 m široké, se zvlněně zoubkatými a brvitými okraji, v zimě často purpurové, řapíky silné a pochvaté
Květenství
zprvu kompaktně stažené, později latnatě rozvolněné vijany na silných, často purpurových stoncích s bělavým blanitým listenem
Květy
oboupohlavné, synsepalní (kalichy přisedle žláznaté) a choripetalní s široce vejčitým a zvonkovitě sevřenými květními plátky, pětičetné, diplostemonické, růžové, zprvu poniklé, při dokvétání vzpřímené
Plody
dvouchlopňové tobolky bez okrasné hodnoty
Semena
početná, velmi drobná, temně hnědá
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
odrůdy se vzhledem blíží jednomu či druhému z rodičovských druhů: liší se od B. crassifolia latami často žláznatými s květy více poniklými a zvonkovitě staženými, od B. purpurascens širšími, téměř okrouhlými listy a početnějšími květy
Dlouhověkost
dlouhověká
Doba rašení - poznámka
stálezelená, s novými listy vyvíjenými po odkvětu

Doba kvetení

Začátek doby kvetení
Březen
Konec doby kvetení
Duben
Remontování
Remontování - poznámka
příležitostně některé z odrůd (´Ballawley´, ´Opal´, ´Walter Kienli´)

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce
Faktor světla - polostín
Faktor světla - stín
Faktor světla - poznámka
velmi přizpůsobivá, na plném slunci dlouhodobě jen za dostatku vody
Faktor tepla
mrazuvzdorná do -36°C (USDA)
Faktor vody
mesofyt
Faktor půdy
propustná, dobře drenážováná, nepříliš vysýchavá zhruba z pětiny objemu jílovitá a další pětiny objemu organická složka, pH 5.4-7.0
Faktor půdy - poznámka
za přiměřené dostupnosti vody přizpůsobivá jakémukoli půdnímu typu; vyvarovat se přehnojení dusíkem (slabé vybarvení, u kultur k řezu klesá trvanlivost květenství i listů)!

Užitné vlastnosti

Použití - pro trvalky
OPD - Okraj porostu dřevin, VPz - Volné plochy záhonového charakteru, KS - Kamenitá stanoviště (stanoviště s přítomností kamenů), A - Alpinum a Z - Záhon
Použití - pro trvalky - poznámka
´Abendglocken´, ´Admiral´, ´Margery Fish´, ´Morgenröte´, ´Silberlicht´, ´Purpurglocken´, ´Schneekönigin´ a ´Walter Kienli´ osvědčené k řezu listů pro vazačství; -- AGM oceněny ´Silberlicht´, ´Wintermärchen´ a ´Eroica´
Choroby a škůdci
rzi (Puccinia) a početné askomycety (Pilidium, Taphrina, Rhizoctonia, Phoma, Phytophtora, Pythium, Colletotrichum); ze škůdců lalokonosci (Otiorhynchus), můry (Acronicta, Orgyia), háďátka (Aphelenchoides, Dithylenchus) a plži (Deroceras, Arion).
Růstové i jiné druhově specifické vlastnosti
oddenky vyrůstají nad povrch půdy: od třetího roku po výsadbě nutno nakrývat substrátem (nebo na zimu listím, slámou)
Doporučený spon pro výsadbu
6-10 rostlin na m2; kultury k řezu květenství a listů rovněž 625 rostlin (0.4 x 0.4 m) pro ar

Množení

Množení
Osní řízky, Dělení trsů, Množení oddělky a „in vitro“ (mikropropagace)
Množení - poznámka
dělení trsů v červenci a srpnu - oddělky se 2-3 výhony; oddenkové řízky - dopěstování v 10 cm hrnkách pod sklem
Konečné hrnky
ve školkách zpravidla 12-16 cm kontejnery
Retardace
ne
Květní tvorba
exaktní data chybí, pravděpodobně dormantní typ květní indukce, nutná je vernalizace
Doba kultivace
kvetení schopné 10-12 měsíců staré vernalizované rostliny; rychlení 16-18 týdnů pro expedici kvetocích rostlin v předjaří
Odrůdy
řada odrůd s květy purpurovými (´Admiral´, ´Glockenturm´, ´Abendglut´, ´Morgenröte´), sytě růžovými (´Ballawley´, ´Sunningdale´, ´Rosi Klose´, ´Doppelganger´) nebo bělorůžovými (´Blickfang´, ´Morgenlicht´, ´Opal´, ´Oeschberg´, ´Schneekissen´ a mnohé další)

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

Ostatní

VBN statistiky
prostřednictvím VBN každoročně prodáno jen něco málo přes 25 tisíc rostlin, téměř výhradně odrůdy ´Rotblum´
Poznámka
nezaměňovat s Bergenia x schmidtii Silva-Tarouca, křížencem mezi B. crassifolia Fritsch a B. ciliata Sternb. s listy po okraji zubatě brvitými!

Grafické přílohy

 • Bergenia ×smithii ´Glockenturm´

 • Bergenia ×smithii ´Traum´

 • Bergenia ×smithii ´Wintermärchen´

 • Bergenia delavayi - květenství

 • Bergenia ×smithii ´Margery Fish´

 • Bergenia delavayi - list

 • Bergenia crassifolia (BCr09)

 • Bergenia crassifolia (var. cordifolia) - květenství

 • Bergenia ×smithii - květenství (BCr11 a BCr27)

 • Bergenia crassifolia ´Rotblum´

 • Bergenia ×smithii ´Bressingham Beauty´

 • Bergenia ×smidtii - list