Název taxonu
Sorbus aucuparia
Vědecký název taxonu
Sorbus aucuparia
Jména autorů, kteří taxon popsali
L.
Český název
jeřáb obecný
Synonyma (zahradnicky používaný název)
Pyrus aucuparia
Autor
Přemysl Krejčiřík (p_emysl_krej_i_k@unknown.cz)
Kategorie
Druh
Nadřazená kategorie
Sorbus

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Holarktická květenná říše, Arktická oblast, Cirkumboreální oblast, Atlanticko-eurosibiřská oblast a Mediterránní oblast
Biogeografické regiony - poznámka
horské a podhorské lesy

Zařazení

Pěstitelská skupina
Listnatý strom opadavý a Listnatý keř opadavý
Pěstitelská skupina - poznámka
strom někdy jen keř
Životní forma
Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus
strom, méně často keř 5-15 m vysoký, koruna vejčitá až kulovitá, na obrysu nepravidelná, vzdušná, rychle rostoucí
Kořen
kotevní
Výhony
jen v mládí chlupaté, později lysé, červenohnědé až hnědošedé, s mnoha lenticelami
Pupeny
vejčitě kuželovité až kuželovité, černohnědé, plstnaté až olysávající, nelepkavé
Listy
zpeřené, s 9 - 11 – 19 lístky. Lístky 2,5 – 6 (-9) cm dlouhé, oválné až podlouhle kopinaté, báze asymetrická, vrchol špičatý, okraj pilovitý nebo pilovitě zubatý, líc tmavě zelený, lysý, matný, rub světle šedozelený, pouze v mládí chlupatý
Květy
5–18 cm v průměru, ploché, husté, mnohokvěté
Plody
malvice,(4 -) 6–9 mm v průměru, kulovité, oranžově červené až červené, kalich vytrvalý
Kůra a borka
světle šedá, dlouho hladká s velkými lenticelami
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
Fraxinus ornus (list celokrajný plody suché nažky)
Dlouhověkost
krátkověká
Doba rašení
Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení
Květen
Konec doby kvetení
Červen
Doba kvetení - poznámka
kvete v květnu

Doba zrání

Doba zrání - poznámka
plodí v srpnu až září

Nároky na stanoviště

Faktor světla
světlomilný, snese přístin
Faktor světla - slunce
Faktor tepla
oblasti II-IV, hlavně v mládí mrazuvzdorný, celkově nenáročný, pionýrský
Faktor vody
suchovzdorný
Faktor půdy
na půdy nenáročný, spíše propustné

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického projevu
na podzim barví žlutě až tmavě červeně
Použití - pro trvalky
OPD - Okraj porostu dřevin a VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin)
Použití
doplňková, meliorační, alejová dřevina, pro zalesňováví imisních holin
Růstové i jiné druhově specifické vlastnosti
výrazný květem, plodem držícím dlouho do zimy, podzimním zbarvením listů

Množení

Množení
Předpěstování sadby, Dřevité řízky, Očkování a Roubování
Množení - poznámka
slouží jako podnož pro druhy se zpeřenými listy
Odrůdy
´Dirkenii´ - listy zpočátku zlatožluté, později zelené; ´Fastigiata´ (syn. f. pyramidalis Hort.) - sloupovitého vzrůstu, 5 – 8 m vysoký, ´Rossica´ - vzrůst shodný s typem, ale listy a plody větší. Lísky o trochu širší než u typu, ve spodní třetině celokrajné

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF