Nastavit... Nenalezen tiket pro porovnání
Název taxonu
Sorbus aucuparia
Vědecký název taxonu
Sorbus aucuparia
Jména autorů, kteří taxon popsali
L.
Český název
jeřáb obecný
Synonyma (zahradnicky používaný název)
Pyrus aucuparia
Autor
Přemysl Krejčiřík (p_emysl_krej_i_k@unknown.cz)
Kategorie
Druh
Nadřazená kategorie
Sorbus

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Holarktická květenná říše, Arktická oblast, Cirkumboreální oblast, Atlanticko-eurosibiřská oblast a Mediterránní oblast
Biogeografické regiony - poznámka
horské a podhorské lesy

Zařazení

Pěstitelská skupina
Listnatý strom opadavý a Listnatý keř opadavý
Pěstitelská skupina - poznámka
strom někdy jen keř
Životní forma
Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus
strom, méně často keř 5-15 m vysoký, koruna vejčitá až kulovitá, na obrysu nepravidelná, vzdušná, rychle rostoucí
Kořen
kotevní
Výhony
jen v mládí chlupaté, později lysé, červenohnědé až hnědošedé, s mnoha lenticelami
Pupeny
vejčitě kuželovité až kuželovité, černohnědé, plstnaté až olysávající, nelepkavé
Listy
zpeřené, s 9 - 11 – 19 lístky. Lístky 2,5 – 6 (-9) cm dlouhé, oválné až podlouhle kopinaté, báze asymetrická, vrchol špičatý, okraj pilovitý nebo pilovitě zubatý, líc tmavě zelený, lysý, matný, rub světle šedozelený, pouze v mládí chlupatý
Květy
5–18 cm v průměru, ploché, husté, mnohokvěté
Plody
malvice,(4 -) 6–9 mm v průměru, kulovité, oranžově červené až červené, kalich vytrvalý
Kůra a borka
světle šedá, dlouho hladká s velkými lenticelami
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
Fraxinus ornus (list celokrajný plody suché nažky)
Dlouhověkost
krátkověká
Doba rašení
Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení
Květen
Konec doby kvetení
Červen
Doba kvetení - poznámka
kvete v květnu

Doba zrání

Doba zrání - poznámka
plodí v srpnu až září

Nároky na stanoviště

Faktor světla
světlomilný, snese přístin
Faktor světla - slunce
Faktor tepla
oblasti II-IV, hlavně v mládí mrazuvzdorný, celkově nenáročný, pionýrský
Faktor vody
suchovzdorný
Faktor půdy
na půdy nenáročný, spíše propustné

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického projevu
na podzim barví žlutě až tmavě červeně
Použití - pro trvalky
OPD - Okraj porostu dřevin a VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin)
Použití
doplňková, meliorační, alejová dřevina, pro zalesňováví imisních holin
Růstové i jiné druhově specifické vlastnosti
výrazný květem, plodem držícím dlouho do zimy, podzimním zbarvením listů

Množení

Množení
Předpěstování sadby, Dřevité řízky, Očkování a Roubování
Množení - poznámka
slouží jako podnož pro druhy se zpeřenými listy
Odrůdy
´Dirkenii´ - listy zpočátku zlatožluté, později zelené; ´Fastigiata´ (syn. f. pyramidalis Hort.) - sloupovitého vzrůstu, 5 – 8 m vysoký, ´Rossica´ - vzrůst shodný s typem, ale listy a plody větší. Lísky o trochu širší než u typu, ve spodní třetině celokrajné

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF