Název taxonu
Tsuga sieboldii
Vědecký název taxonu
Tsuga sieboldii
Jména autorů, kteří taxon popsali
Carr.
Český název
jedlovec Sieboldův
Synonyma (zahradnicky používaný název)
nepoužívají se
Autor
Pavel Bulíř (pavel_bul_@unknown.cz)
Kategorie
Druh
Nadřazená kategorie
Tsuga

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Čínsko-japonská oblast
Biogeografické regiony - poznámka
rozšířen v podhorských a horských lesích jižního Japonska, částečně v Koreji.

Zařazení

Pěstitelská skupina
Jehličnatý strom stálezelený
Životní forma
Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus
5-10 m velký strom, někdy spíše keřovitého charakteru, s korunou kuželovitou až vejčitě kuželovitou a větvemi ponejvíce vodorovně rozloženými.
Výhony
mají světle hnědou nebo žlutohnědou barvu, jsou lesklé a bez chlupů.
Pupeny
žlutohnědé, někdy až načervenalé, vejcovité a na konci tupě přišpičatělé.
Listy
tmavozelené lesklé čárkovité listy jsou uspořádány na větvičce jen v nevýrazném dvojřadém postavení, jehlice jsou celokrajné, na konci zřetelně vykrojené a v celé své délce stejně široké, obvykle dosahují 6-25 x 2,5 mm, na rubu mají méně výrazné dva bělavé pruhy průduchů.
Plody
šištice jsou postaveny na relativně dlouhých stopkách (až 7 mm), mají protáhle vejcovitý tvar a téměř okrouhlé plodní šupiny, jsou zhruba 2-2,5 cm velké.
Kůra a borka
šedá až červenohnědá, jen mělce brázditá.
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
Tsuga diversifolia - mladé výhony nejčastěji červenohnědé, krátce chlupaté, pupeny k vrcholu rozšířené či ztlustlé, nápadně zaoblené, jehlice poněkud drobnější, na větvičce hustěji postavené, celokrajné, na konci vykrojené a nestejně široké ve své délce, šištice nasazeny na krátkých stopkách.
Dlouhověkost
krátkověká

Nároky na stanoviště

Faktor světla - polostín
Faktor světla - stín
Faktor světla - poznámka
jednoznačně vysazovat pouze do polostinných lokalit či na stanoviště s rozptýleným světlem.
Faktor tepla
omezeně mrazuvzdorný, zejména v mládí vyžaduje zimní ochranu, pro výsadby je nutno volit chráněná a závětrná stanoviště mimo dosah zimního a časně jarního slunce, do oblastí II-III.
Faktor vody
nejvhodnější jsou stanoviště čerstvě vlhká, nevysychavá a propustná, ideálně současně s dostatečnou vzdušnou vlhkostí.
Faktor půdy
s ohledem na charakter růstu lze doporučit podobně jako u T. diversifolia spíše půdy těžší, živné a hlinité, zvláštních nároků na minerální kvalitu půd ani pH však nemá.

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického projevu
X-III
Použití
zatím jen málo známá a používaná dřevina, vhodná jako solitéra či v malých skupinkách především do menších objektů, atrií či skalek apod., vždy na chráněná a závětrná stanoviště.
Choroby a škůdci
významnější se nevyskytují.
Růstové i jiné druhově specifické vlastnosti
pomalu rostoucí dřevina, toleruje znečištěné ovzduší.

Množení

Množení
Přímý výsev
Množení - poznámka
prakticky pouze generativně.

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF