Nastavit... Nenalezen tiket pro porovnání
Název taxonu
Tsuga sieboldii
Vědecký název taxonu
Tsuga sieboldii
Jména autorů, kteří taxon popsali
Carr.
Český název
jedlovec Sieboldův
Synonyma (zahradnicky používaný název)
nepoužívají se
Autor
Pavel Bulíř (pavel_bul_@unknown.cz)
Kategorie
Druh
Nadřazená kategorie
Tsuga

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Čínsko-japonská oblast
Biogeografické regiony - poznámka
rozšířen v podhorských a horských lesích jižního Japonska, částečně v Koreji.

Zařazení

Pěstitelská skupina
Jehličnatý strom stálezelený
Životní forma
Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus
5-10 m velký strom, někdy spíše keřovitého charakteru, s korunou kuželovitou až vejčitě kuželovitou a větvemi ponejvíce vodorovně rozloženými.
Výhony
mají světle hnědou nebo žlutohnědou barvu, jsou lesklé a bez chlupů.
Pupeny
žlutohnědé, někdy až načervenalé, vejcovité a na konci tupě přišpičatělé.
Listy
tmavozelené lesklé čárkovité listy jsou uspořádány na větvičce jen v nevýrazném dvojřadém postavení, jehlice jsou celokrajné, na konci zřetelně vykrojené a v celé své délce stejně široké, obvykle dosahují 6-25 x 2,5 mm, na rubu mají méně výrazné dva bělavé pruhy průduchů.
Plody
šištice jsou postaveny na relativně dlouhých stopkách (až 7 mm), mají protáhle vejcovitý tvar a téměř okrouhlé plodní šupiny, jsou zhruba 2-2,5 cm velké.
Kůra a borka
šedá až červenohnědá, jen mělce brázditá.
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
Tsuga diversifolia - mladé výhony nejčastěji červenohnědé, krátce chlupaté, pupeny k vrcholu rozšířené či ztlustlé, nápadně zaoblené, jehlice poněkud drobnější, na větvičce hustěji postavené, celokrajné, na konci vykrojené a nestejně široké ve své délce, šištice nasazeny na krátkých stopkách.
Dlouhověkost
krátkověká

Nároky na stanoviště

Faktor světla - polostín
Faktor světla - stín
Faktor světla - poznámka
jednoznačně vysazovat pouze do polostinných lokalit či na stanoviště s rozptýleným světlem.
Faktor tepla
omezeně mrazuvzdorný, zejména v mládí vyžaduje zimní ochranu, pro výsadby je nutno volit chráněná a závětrná stanoviště mimo dosah zimního a časně jarního slunce, do oblastí II-III.
Faktor vody
nejvhodnější jsou stanoviště čerstvě vlhká, nevysychavá a propustná, ideálně současně s dostatečnou vzdušnou vlhkostí.
Faktor půdy
s ohledem na charakter růstu lze doporučit podobně jako u T. diversifolia spíše půdy těžší, živné a hlinité, zvláštních nároků na minerální kvalitu půd ani pH však nemá.

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického projevu
X-III
Použití
zatím jen málo známá a používaná dřevina, vhodná jako solitéra či v malých skupinkách především do menších objektů, atrií či skalek apod., vždy na chráněná a závětrná stanoviště.
Choroby a škůdci
významnější se nevyskytují.
Růstové i jiné druhově specifické vlastnosti
pomalu rostoucí dřevina, toleruje znečištěné ovzduší.

Množení

Množení
Přímý výsev
Množení - poznámka
prakticky pouze generativně.

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF