Název taxonu
Antennaria dioica
Vědecký název taxonu
Antennaria dioica
Jména autorů, kteří taxon popsali
(Linné) Gaertner (1791; 1753 jako...
Odrůda
´Roy Davidson´
Český název
kociánek dvoudomý
Synonyma (zahradnicky používaný název)
Antennaria hyperborea D.Don
Autor
Jiří Uher (ji_uher@unknown.cz)
Kategorie
Odrůda
Vnitrodruhové jednotky
var. hyperborea Lange
Nadřazená kategorie
Antennaria

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Holarktická květenná říše, Arktická oblast, Cirkumboreální oblast, oblast Skalistých hor (severozápad SA), oblast Sierra Madre (jihozápad SA), Severoamerická atlantická oblast (východ SA), Atlanticko-eurosibiřská oblast, Iránsko-turanská oblast a Čínsko-japonská oblast
Biogeografické regiony - poznámka
v mírném a studeném pásmu po celé Eurasii a na Aljašce

Zařazení

Fytocenologický původ
orgadofyt, koryfofyt, krymofyt - suché savanovité lesy, paseky, suché suti v tundře z nížin k 600 m n.m., v horách mírného pásma k 2600 m
Pěstitelská skupina
Trvalka stálezelená
Životní forma
Chamaefyt
Zařazení podle původu, nároků na pěstování a použití
Di - divoce rostoucí trvalka

Popisné a identifikační znaky

Habitus
půdopokryvná výběžkatá trvalka, za květu 0.1-0.2 m vysoká
Výhony
stolony do 0.1 m dlouhé, květní stonky s šídlovitě redukovanými listy
Listy
v nevelikých ůžicích, hrotnatě lopatkovité, shora olysalé, jednonervé, vespod šedě plstnaté
Květenství
chocholíky s 3-7 dvoudomými úbory s bílými nebo růžovými zákrovy
Květy
různoobalné (s kalichy přeměněny v chmýr), srostloplátečné, pětičetné, haplostemonické - kvítky koleomorfní, různopohlavné, samčí tubulární, sytě růžové, samičí nitkovité, narůžovělé nebo bělavé
Opylovací poměry
Samosprašná
Plody
drobné se sotva patrnými papillami a s krátkým chmýrem
Semena
vysévány jsou celé nažky
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
v řadě jiných raxonů s drobnými jednožilnými listy a růžovými úbory především s blízkou A. marginata Greene (listy i stolony oboustranně šedobíle plstnaté); spolu se účastnily na vzniku značně podobného, polyploidního hybridního komplexu A. parvifolia Nutt. (v kultivaci samičí klony vedené jako A. aprica Greene nebo A. aureola Lunnell); podobná s listy rovněž oboustranně plstnatými je také A. rosea Greene
Dlouhověkost
dlouhověká

Doba kvetení

Začátek doby kvetení
Červen
Konec doby kvetení
Červenec

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce
Faktor světla - poznámka
heliofyt
Faktor tepla
výsevy 18°C-22°C, dopěstování výsadby schopných rostlin 16°C, mrazuvzdorná do -40°C (USDA)
Faktor vody
přizpůsobivý xerofyt
Faktor půdy
provzdušněná, nespékavá, kyselá nebo neutrální (pH 5.5 - 7.0)

Užitné vlastnosti

Použití - pro trvalky
VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin), VPp - Volné plochy přírodě blízkého charakteru, VPs - Volné plochy stepního charakteru (živné půdy s vysokým obsahem Ca), VPv - Volné plochy vřesovištního charakteru (písčité půdy bez přítomnosti Ca), KS - Kamenitá stanoviště (stanoviště s přítomností kamenů), KSss - Kamenitá stanoviště - skalnatá step (štěrk, suť, skalnatý záhon), KSsk - Kamenitá stanoviště - mělký půdní profil na souvislé hornině, KSsš - Kamenitá stanoviště - skalní štěrbiny, A - Alpinum, Z - Záhon a OV - Okraj vody
Použití - pro trvalky - poznámka
přednostně H1 so (VPv, suchá a slunná stanoviště), doplňkově Fr1 so, St1 so, M1 so (VP a KS)
Choroby a škůdci
četné askomycety (Erysiphe, Sclerotinia, Botryotonia, Leptoshaeria, Alternaria, Septoria) a rzi (Puccinia); ze škůdců mšice (Macrosiphon, Aulacorthum), křísci (Eupteryx) a červci (Pulvinaria), vrtalky (Liriomyza), mandelinky a kovaříci (Psylliodes, Agriotes), háďátka (Meloidogyne)
Doporučený spon pro výsadbu
15-20 rostlin na m2

Množení

Množení
Předpěstování sadby, Řízkování, Dělení trsů a Množení oddělky
Množení - poznámka
výsev 1 g osiva k dopěstování čtyř tisíc rostlin, vzchází na světle, nepravidelně (stratifikace při 4°C nebo méně
Konečné hrnky
8 cm hrnky nebo multiplata, 10-12 cm hrnky
Retardace
ne
Květní tvorba
exaktní data nedostupná, vernalizace žádoucí
Odrůdy
několik odrůd s úbory karmínovými¨a růžovými (´Grillfeuer´, ´Nyewood´, ´Perlkissen´, ´Rotes Immortelle´, ´Rubra´, ´Roy´Davidson´) nebo bílými (´Perlkissen´, ´Alba´, ´Weisser Immortelle´)

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

Ostatní

Grafické přílohy