Název taxonu
Pilea involucrata
Vědecký název taxonu
Pilea involucrata
Jména autorů, kteří taxon popsali
(Sims) Urban
Český název
kanonýrka mokrýšovitá
Synonyma (zahradnicky používaný název)
Pilea chrysosplenioides Wedd.
Autor
Jiří Uher (ji_uher@unknown.cz)
Kategorie
Druh
Nadřazená kategorie
Pilea

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Neotropická květenná říše, Karibská oblast a Orinocká oblast
Biogeografické regiony - poznámka
Z Panamy do Antill a Venezuely

Zařazení

Fytocenologický původ
helorgadofyt, petrochtofyt - mechem porostlé skály v mlžných lesích, podél potoků, obvykle v nížinách do 600 m, místy až k 1500 m n.m.
Pěstitelská skupina
Interiérová rostlina okrasná listem
Pěstitelská skupina - poznámka
podrostová rostlina v zimních zahradách a sesazovaných nádobách
Životní forma
Chamaefyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus
polovzpřímená, s listy k vrcholu stonku postupně se zvětšujícími
Výhony
masité, vespod plazivé a vystoupavé, měkce pýřité
Listy
protistojné, v páru podobné, opakvejčité, až 0.1 m dlouhé, vroubkované, oboustranně pýřité, vespod často purpurové, s cystolity jen při okrajích; palisty široce vejčité, blanité, přetrvávající
Květenství
stopečkaté, jednopohlavné (ojediněle androgynní) axillární chomáčky - samčí chudokvěté, samičí mnohakvěté
Květy
nenápadné, různopohlavné, haplochlamydeické
Plody
drobné vejčité nažky
Semena
neoddělitelná od nažek
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
někdy stěží rozpoznatelná od extrémně variabilních Pilea spruceana Wedd. a Pilea pubescens Liebm. (obě se samčími kvítky při bázi květenství a s cystolity po celé, shora jen řídce pýřité listové čepeli)

Doba kvetení

Doba kvetení - poznámka
kvete nepravidelně, příležitostně celoročně

Nároky na stanoviště

Faktor světla - polostín
Faktor světla - poznámka
produkce 20-30 klux; k dlouhodobému přežívání u spotřebitele nejméně 1.5-2.5 klux
Faktor tepla
18°C-22°C množení, poté 16°C-18°C (v závěru kultivace i 14°C)
Faktor vody
vlhkomilná
Faktor půdy
baltská rašelina, pH 6.0-7.0, EC do 1.2 mS.cm

Množení

Množení
Řízkování, Vrcholové řízky a Osní řízky
Konečné hrnky
8-9 cm (5 řízků)
Doba kultivace
v 8-9 cm hrnkách dle požadované velikosti zhruba 6-10 týdnů

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

Ostatní

Poznámka
tvar a uspořádání cystolitů má značnou taxonomickou hodnotu, lze je ale dobře pozorovat jen na herbářovaném materiálu

Grafické přílohy

  • Pilea involucrata

  • Pilea spruceana ´Norfolk´