Název taxonu
Geum coccineum
Vědecký název taxonu
Geum coccineum
Jména autorů, kteří taxon popsali
Sibth. & Sm.
Odrůda
´Feuermeer´
Český název
kuklík šarlátový
Kategorie
Odrůda
Nadřazená kategorie
Rosaceae

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF
Celky sbírek - poznámka
Labyrint zahrad: ´Werner Arends´

Grafické přílohy

  • Geum coccineum ´Feuermeer´. Foto: Kuťková

  • Geum coccineum ´Gergenberg´. Foto: Kuťková

  • Geum rivale. Foto: Kuťková