Nastavit... Nenalezen tiket pro porovnání
Název taxonu
Helenium puberulum
Vědecký název taxonu
Helenium puberulum
Jména autorů, kteří taxon popsali
DC.
Odrůda
´Lollipop´
Český název
záplevák pýřitý
Autor
Jiří Uher (ji_uher@unknown.cz)
Kategorie
Odrůda

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Holarktická květenná říše a oblast Sierra Madre (jihozápad SA)
Biogeografické regiony - poznámka
Kalifornie

Zařazení

Fytocenologický původ
taphrofyt, helorghadofyt: na mokřadech a naplaveninách, v příkopech, v lesních mokřadech
Pěstitelská skupina
Letnička pravá a Trvalka zatahující
Pěstitelská skupina - poznámka
jednoleté i vytrvalé populace - možná vzniklé amfidiploidizací hybridů vytrvalého Helenium bigelovii A.Gray s jednoletým H. thurberi A.Gray
Životní forma
Hemikryptofyt
Zařazení podle původu, nároků na pěstování a použití
Za - záhonová trvalka

Popisné a identifikační znaky

Habitus
trvalka 0.4 - 1.0 m vysoká, často s jediným větveným stonkem
Kořen
adventivní
Výhony
přímé, větvené, zřetelně křídlaté
Listy
střídavé, lineárně kopinaté, často nepravidelně laločnaté, obvykle lysé
Květenství
radiátní úbory se sférickými disky, seřazené v latnatých květenstvích
Květy
různoobalné (s kalichy přeměněnými v chmýr), srostloplátečné, často jen čtyřčetné, haplostemonické - kvítky disku koleomorfní, žláznaté, žlutočervené; paprsky souměrné, velmi malé, často zcela chybí
Opylovací poměry
Samosprašná
Plody
drobné hranaté nažky s blanitě šupinkatým chmýrem
Semena
vysévány jsou celé nažky
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
zaměnitelné s jednoletými druhy s podobně potlačenými paprsky, ale s kvítky disku vždy pětičetnými: Helenium microcephalum DC. s listy zubatými, Helenium thurberi A.Gray s listy celokrajnými
Dlouhověkost
krátkověká
Doba rašení
Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení
Květen
Konec doby kvetení
Červenec

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce
Faktor světla - polostín
Faktor tepla
výsevy 18°C-22°C, dopěstování výsadby schopných rostlin 16°C, ke kontrole nežádoucího prodlužovacího růstu i 8°C-10°C; mrazuvzdorná do -15°C (USDA)
Faktor vody
vlhkomilné - za sucha nutná závlaha (vysoké požadavky na živiny a vodu především v dubnu - květnu při elongaci květních stonků)
Faktor půdy
provzdušněná, ale vododržná, nespékavá, spíše neutrální (pH 6.0 - 7.0) s vyšším podílem organické složky
Faktor půdy - poznámka
každoročně v předjaří 10 kg plných hnojiv pro ar

Užitné vlastnosti

Použití - pro trvalky
OPD - Okraj porostu dřevin, VPp - Volné plochy přírodě blízkého charakteru a OV - Okraj vody
Choroby a škůdci
četné askomycety (Erysiphe, Sclerotinia, Botryotonia, Leptoshaeria, Alternaria, Septoria) a rzi (Puccinia); ze škůdců mšice (Macrosiphon, Aulacorthum), křísci (Eupteryx) a červci (Pulvinaria), vrtalky (Liriomyza), mandelinky a kovaříci (Psylliodes, Agriotes)
Doporučený spon pro výsadbu
v parkových výsadbách čtyři - šest rostlin na m2

Množení

Množení
Předpěstování sadby a Dělení trsů
Množení - poznámka
výsev 1 g osiva k dopěstování 1000 rostlin, vzchází do dvou týdnů
Konečné hrnky
8 cm multiplata
Retardace
ne
Květní tvorba
nejspíše dlouhodenní rostliny - exaktní data dosud nepublikována, vernalizace není nutná

Ostatní

Grafické přílohy