Nastavit... Nenalezen tiket pro porovnání
Název taxonu
Waldsteinia geoides
Vědecký název taxonu
Waldsteinia geoides
Jména autorů, kteří taxon popsali
Willd.
Český název
mochnička kuklíkovitá
Autor
Tatiana Kuťková (tatiana_ku_kov_@unknown.cz)
Kategorie
Druh
Nadřazená kategorie
Rosaceae

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Holarktická květenná říše a Atlanticko-eurosibiřská oblast
Biogeografické regiony - poznámka
jv.část střední Evropy, odkud zasahuje do jižního Bulharska a na Ukrajinu. Původní také ve SR (zákonem chráněna), v ČR nepůvodní

Zařazení

Fytocenologický původ
světlé lelsy, houštiny, křovinaté stráně
Pěstitelská skupina
Trvalka polostálozelená
Životní forma
Hemikryptofyt
Zařazení podle původu, nároků na pěstování a použití
Diza - divoce rostoucí trvalka záhonového charakteru

Popisné a identifikační znaky

Habitus
vytrvalá bylina, 10 – 25 cm vysoká s krátkým plazivým vystoupavým oddenkem, bez nadzemních výběžků, pokrytým lupenitými listeny, má charakter hustého trsu nabývajícího na velikosti a mohutnosti
Kořen
plazivý oddenek
Výhony
květonosné lodyhy úžlabní, řídce listnaté, chudě větvené, 15-20cm
Listy
bazální listy v růžicích, řapíkaté, 3četné nebo dlanitě laločnaté (3-7 laloků), široce srdčitě ledvinité, 5(7), hrubě zubaté
Květy
květy terminální, 5 četné, krátce řapíkaté, po 5-7 na lodyhách,v průměru 15–20 mm,ušty kalíšku čárkovité, zasahující asi do 1/2 korunních plátků,které jsou žluté, obvejčité, na bázi s 2 oušky. Květní lůžko nedužnatí
Plody
nažka chlupatá bez přívěsku
Vytrvalost
vytrvalá bylina
Dlouhověkost
dlouhověká
Doba rašení
Brzy na jaře rašící (II-III)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení
Duben
Konec doby kvetení
Květen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce
Faktor světla - polostín
Faktor světla - stín
Faktor světla - poznámka
při pěstování na plném slunci vyžadují dostatečnou zásobu vody
Faktor vody
vlké půdy, tolerantní k suchu
Faktor půdy
humózní, hluboké půdy
Faktor půdy - vápnomilný

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického projevu
v době kvetení
Použití - pro trvalky
PD - Porost dřevin a OPD - Okraj porostu dřevin
Doporučený spon pro výsadbu
12-16 ks/m2

Množení

Množení
Dělení trsů

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

Ostatní

Grafické přílohy

  • Waldsteinia geoides

  • Waldsteinia geoides - list

  • Waldsteinia geoides - květ

  • plošná pokryvná výsadba Walsteinia geoides

  • Na rozdíl od W. ternata se W. geoides nerozrůstá
    výběžky, zůstává v kompaktních trsech