Nastavit... Nenalezen tiket pro porovnání
Název taxonu
Anthurium crystallinum
Vědecký název taxonu
Anthurium crystallinum
Jména autorů, kteří taxon popsali
Linden & André (1873)
Synonyma (zahradnicky používaný název)
Anthurium killipianum Uribe
Autor
Jiří Uher (ji_uher@unknown.cz)
Kategorie
Odrůda

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Neotropická květenná říše a Karibská oblast
Biogeografické regiony - poznámka
z Panamy do Ecuadoru

Zařazení

Fytocenologický původ
efylofyt - podhorské deštné lesy do 1400 m n.m.
Pěstitelská skupina
Interiérová rostlina okrasná listem
Životní forma
Epifyt
Životní forma - poznámka
jako jiné druhy sekce Cardiolonchium často také terestricky rostoucí

Popisné a identifikační znaky

Habitus
epifyt s velikými, dlouze řapíkatými, vejčitě srdčitými listy s kontrastně zbarvenou nervaturou
Kořen
adventivní, masité a křehké
Výhony
silně zkrácené, bezlodyžný habitus
Listy
pochvatě a kloubnatě řapíkaté (řapíky oblé!), až 0.4 m dlouhé, vejčitě srdčité s překrývajícími se laloky, temně zelené a sametově lesklé (drobné papilly) s bělavými pásy sledujícími stejně zbarvenou nervaturu
Květenství
úžlabní, dlouze stopkaté, zelenožluté palice s oboupohlavnými kvítky, podpírané úzkými, bledě zelenými (někdy purpurově stínovanými) toulci
Květy
oboupohlavné, zdánlivě čtyřčetné se zbytnělými tepaly, proterogynické
Opylovací poměry
Cizosprašná
Plody
černé nebo bělavě purpurové, elipčité bobule s 2-4 semeny
Semena
vejčitá, bělavá
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
zaměnitelné s řadou blízkých druhů v sekci Cardiolonchium - andské A.magnificum Lind., A. forgetii N.E.Br. nebo A.warocqueanum Moore mají vystouplou bílou nervaturu bez světlého lemování, nadto první má listy hranatě řapíkaté, druhé štítnatě a poslední nápadně prodloužené; mexické A.clarinervium Matuda a A.leuconeurum Lem. (menší a tuhé listy, první s překrývajícími se, druhé s oddálenými laloky) mají velké, kožovité, ve zralosti oranžové bobule
Dlouhověkost
dlouhověká

Doba kvetení

Začátek doby kvetení
Duben
Konec doby kvetení
Říjen
Doba kvetení - poznámka
kvete celoročně, nejvíce ale ve světlých měsících roku (pozastavení vývinu založených poupat při nedostatku světla)

Nároky na stanoviště

Faktor světla - polostín
Faktor světla - poznámka
optimum 16-32 klux, k dlouhodobému udržení kvality v bytech 1-2 klux
Faktor tepla
produkce 22°C-26°C množení, poté 18°C-28°C/18°C
Faktor vody
mesofyt, stejnoměrná vlhkost substrátu; jen podobné mexické druhy tolerují občasné vyschnutí
Faktor půdy
produkce zpravidla v baltské rašelině s borkou, perlitem, pH 6.0-7.0

Užitné vlastnosti

Choroby a škůdci
bakterie (Erwinia, Xanthomonas), rzi (Uromyces) a početné deuteromycety (Colletotrichum,Ceratocystis, Rhizoctonia, Sclerotia, Acremonium, Cephalosporium, Cercospora, Myrothecium, Pythium); ze škůdců mšice (Rhopalosiphum, Myzus), štítenky (Pinnaspis), háďátka (Rhadopholus)

Množení

Množení
Předpěstování sadby, Řízkování, Množení oddělky a „in vitro“ (mikropropagace)
Množení - poznámka
z tkáně (kalusové kultury, axillární pupeny,somatická embryogeneze) získané mikrořízky v 2 cm multiplatech na inertním mediu cca čtyři měsíce v lab.podmínkách, poté hrnkovatelné
Mezihrnky
z 2 cm sadbovačů po čtyřech měsících do 8 cm hrnků, po dalších 3-4 měsících přehrnkování
Konečné hrnky
10-12 cm hrnky - 64 hrnků /m2, konečné rozestavění 12-16 hrnků /m2
Retardace
ne
Květní tvorba
květenství zakládána za každým listem, ve špatných podmínkách (světlo, výživa) abortují
Reakční doba
květy na palici rozkvétají cca 6-8 týdnů po rozvinutí příslušného listu
Doba kultivace
z hrnkování schopných "plugs" 8-12 měsíců dle velikosti produktu
Odrůdy
´Crystal Hope´ s nervaturou výrazněji lemovanou, robustní ´Ace of Spades´ a ´Mehani´ (nejspíš hybridy s A.magnificum)

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

Ostatní

VBN statistiky
roční obrat 49.5 mil.eur (Anthurium, 16.3 mil.prod.hrnků) - ve VBN statistikách 2. příčka v žebříčku hrnkových květin (2010); kategorie "niet bloeiend" s obratem 122 tis..eur (26 tis.prod.hrnků); ale ještě v roce 2005 onrat 337 ti.eur (52 tis.prod.hrnků)
Poznámka
AGM 2002

Grafické přílohy

  • Anthurium crystallinum - list

  • Anthurium clarinervium - plodenství

  • Anthurium peltigerum - list

  • Anthurium regale - list

  • Anthurium crystallinum - květenství

  • Anthurium clarinervium - list

  • Anthurium clarinervium - list

  • Anthurium magnificum - list

  • Anthurium forgetii - list