Název taxonu
Stachys citrina
Vědecký název taxonu
Stachys citrina
Jména autorů, kteří taxon popsali
Boissier & Heldreich (Bentham, 1848)
Český název
čistec citronový
Synonyma (zahradnicky používaný název)
Stachys chamaesideritis Boiss.& Balansa
Autor
Jiří Uher (ji_uher@unknown.cz)
Kategorie
Druh
Vnitrodruhové jednotky
subsp. chamaesideritis (Boiss.& Balansa) Bhattacha

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Holarktická květenná říše a Mediterránní oblast
Biogeografické regiony - poznámka
anatolská pohoří

Zařazení

Fytocenologický původ
petrofyt (koryfofyt): suché skály na slunných svazích do alpinského stupně 2200 m n.m.
Pěstitelská skupina
Trvalka polostálozelená a Polokeř stálezelený
Životní forma
Chamaefyt
Zařazení podle původu, nároků na pěstování a použití
Di - divoce rostoucí trvalka

Popisné a identifikační znaky

Habitus
polštářovitě rozrůstavý (0.1 m, za květu dvojnásob), stříbřitě hedvábitě vlnatá trvalka / polokeř s přímými kvetoucími lodyhami
Kořen
adventivní z plazivých oddenků
Výhony
přímé nebo vystoupavé, nevětvené, 0.2-0.3 m vysoké, hranaté, přitiskle běloplstnaté, vstřícně olistěné
Listy
vejčitě elipčité, ve sterilních růžicích řapíkaté a stěží dva palce dlouhé (lodyžní drobné a přisedlé), hustě hedvábitě vlnaté, zdánlivě celokrajné (pod oděním s okraji jemně vroubkovanými)
Květenství
šestikvěté až osmikvěté přesleny stažené v kompaktní lichoklas
Květy
souměrné, různoobalné, s pětizubými kalichy a čtyřlaločnými korunami s nápadným spodním pyskem, na palec dlouhé, pýřité, bledě žluté
Plody
obvejčité hnědé tvrdky bez okrasné hodnoty
Semena
(vysévají se celé tvrdky)
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
bývá zaměňován s podobnými taxony sekce Infrarosularis jako jsou S. chrysantha Boiss.& Heldr. (listy téměř okrouhlé) anebo S. iva Griseb. (listy lineárně elipčité), oba bez sterilních růžic a s květy zlatožlutými v přeslenech často jen čtyřkvětých; podobné i některé druhy blízkého rodu Sideritis (menší květy s krátkými spodními pysky - viz příloha)
Dlouhověkost
krátkověká, limitovaná zimním vlhkem
Doba rašení
Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení
Červen
Konec doby kvetení
Červenec

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce
Faktor světla - poznámka
heliofyt
Faktor tepla
mrazuvzdorná do -24°C, možná až -28°C (USDA)
Faktor vody
xerofyt, tolerantní suchu za vysokých letních teplot
Faktor půdy
propustná, skeletnatá, neutrální až zásaditá (pH 6.5-8.0)
Faktor půdy - vápnomilný
Faktor půdy - poznámka
v chudých půdách s bohatším oděním a lépe přezimuje

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického projevu
celoročně bíle vlnatým olistěním, k počátku léta květenstvím
Použití - pro trvalky
KS - Kamenitá stanoviště (stanoviště s přítomností kamenů), KSss - Kamenitá stanoviště - skalnatá step (štěrk, suť, skalnatý záhon), KSsk - Kamenitá stanoviště - mělký půdní profil na souvislé hornině, KSsš - Kamenitá stanoviště - skalní štěrbiny a A - Alpinum
Použití - pro trvalky - poznámka
St 1 so, příležitostně FS 1 so; slunná a suchá stanoviště
Choroby a škůdci
Erysiphe (Neoerysiphe)
Růstové i jiné druhově specifické vlastnosti
rzi (Puccinia), askomycety: Neoerysiphe, Sphaerotheca, Septoria, Cercospora, Cylindrosporium, Rhizoctonia, Sclerotium, Phyllosticta, Ramularia; ze škůdců mšice (Aphis, Myzus, Cryptomyzus), můry (Heterocampa), háďátka (Pratylenchus, Meloidogyne)
Doporučený spon pro výsadbu
14-20 rostlin na m2 - zpravidla ale vysazována v menších skupinkách

Množení

Množení
Předpěstování sadby, Dělení trsů a Množení oddělky
Konečné hrnky
8-10 cm kontejnery
Květní tvorba
pravděpodobně dlouhodenní - exaktní data málo známa

Grafické přílohy