Název taxonu
Liriodendron tulipifera
Vědecký název taxonu
Liriodendron tulipifera
Jména autorů, kteří taxon popsali
L.
Český název
liliovník tulipánokvětý
Autor
Krejčiřík (krej_i_k@unknown.cz)
Kategorie
Druh
Nadřazená kategorie
Liriodendron

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Holarktická květenná říše a Severoamerická atlantická oblast (východ SA)
Biogeografické regiony - poznámka
převážně podél vodních toků

Zařazení

Pěstitelská skupina
Listnatý strom opadavý
Životní forma
Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus
středně rychle rostoucí stromy, 25 m, koruna vejčitá
Kořen
srdčitý
Výhony
letorosty hnědavé, lesklé a článkované
Pupeny
hnědavé, zploštělé, kryté dvěma šupinami
Listy
lyrovité, svěže zelené lesklé, ve stáří může mít i více párů laloků
Květy
5-6 cm, zelené tulipánovité s oranžovými skvrnami u báze
Plody
rozpadavá šišticovitá plodenství
Kůra a borka
hrubá, podélně brázditá, šedá
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
list i květ stromu je nezaměnitelný
Dlouhověkost
středněvěký
Doba rašení
Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení
Květen
Konec doby kvetení
Červen
Doba kvetení - poznámka
kvete v květnu až červnu

Doba zrání

Doba zrání - poznámka
semena se sklízejí v listopadu

Nároky na stanoviště

Faktor světla
světlomilná dřevina
Faktor světla - slunce
Faktor tepla
oblast I-III, otužilý
Faktor vody
středně vlhké stanoviště
Faktor půdy
půdy hlubší, živnější

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického projevu
na podzim žlutooranžový barvič
Použití - pro trvalky
OPD - Okraj porostu dřevin a VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin)
Použití
solitéra, do okrajů skupin, aleje, doplňková dřevina
Růstové i jiné druhově specifické vlastnosti
atraktivní květy i listy, elegantní habitus

Množení

Množení
Předpěstování sadby, Hřížení, Roubování a Roubování - Kozí nožka
Množení - poznámka
kultivary je možno hřížit nebo roubovat
Odrůdy
´Aureomarginatum´ - listy se žlutým nepravidelným okrajem; ´Crispa´ - listy s laloky zaoblenými, ne ostrými; Fastigiatum´ - široce sloupovitý kompaktní habitus, strom; ´Variegata´ - listy žlutozeleně strakaté

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF