Nastavit... Nenalezen tiket pro porovnání
Název taxonu
Achillea ptarmica
Vědecký název taxonu
Achillea ptarmica
Jména autorů, kteří taxon popsali
Linné (1753)
Odrůda
´La Perle´
Český název
řebříček bertrám
Autor
Jiří Uher (ji_uher@unknown.cz)
Kategorie
Odrůda
Vnitrodruhové jednotky
var. liguliflora Čelakovsky
Nadřazená kategorie
Achillea

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Holarktická květenná říše a Atlanticko-eurosibiřská oblast
Biogeografické regiony - poznámka
po celém evropském mírném pásu z Francie a Británie po Ukrajinu

Zařazení

Fytocenologický původ
helorgadofyt: mokré a rašelinné louky, břehy vodních toků z nížiny k 1000 m n.m. v horách
Pěstitelská skupina
Trvalka zatahující
Životní forma
Hemikryptofyt
Zařazení podle původu, nároků na pěstování a použití
Za - záhonová trvalka

Popisné a identifikační znaky

Habitus
výběžkatě trsnatá, vzpřímená, jen v květenství větvená, až metr vysoká trvalka
Kořen
adventivní kořeny z krátkých i výběžkatě kolonizujících oddenků
Výhony
přímé, oblé, shora větvené a řídce vlnaté, níže olysalé, hustě olistěné
Listy
střídavé, lineárně podlouhlé s až dvakrát ostře pilovitými okraji, v mládí vespod pýřité, brzy olysávající
Květenství
úbory s 8-14 paprsky, seskládané až po čtyřiceti v chocholičnaté latě
Květy
pětičetné se zaniklými kalichy, srostloplátečné, haplostemonické; paprsky zygomorfní, plodné (samičí), krátké, bílé; početné kvítky disku koleomorfní, oboupohlavné, bělavé
Opylovací poměry
Samosprašná
Plody
klínovité, leskle šedé nažky bez chmýru
Semena
vysévány jsou celé nažky
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
zaměnitelná s blízkou A. salicifolia Besser s širšími, pýřitými, žláznatě tečkovanými listy a drobnějšími úbory, stav nadto komplikován hybridy obou druhů; také s východoasijskými A. acumitata Ledeb. a A. sibirica Ledeb. (obě s větší úbory s 10-22 paprsky, u poslední růžovými)
Dlouhověkost
dlouhověká
Doba rašení
Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení
Červenec
Konec doby kvetení
Říjen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce
Faktor světla - polostín
Faktor světla - poznámka
heliofyt; osivo vzchází na světle, fotoperiodická květní tvorba (viz níže)
Faktor tepla
mrazuvzdorná údajně do -36°C (USDA); vernalizace 5°C po dobu 12-15 týdnů) podporuje květní tvorbu i tvorbu stolonů; výsevy 18°C-20°C, poté snížení teplot k 14°C-16°C pro dopěstování rostlin k expedici
Faktor vody
vysoké požadavky na živiny a vodu zejména ku konci jara při elongaci květních stonků
Faktor půdy
přizpůsobivá v provzdušněných, spíše kyselých (pH 6.0 - 7.0) půdách
Faktor půdy - poznámka
každoročně v předjaří 8-10 kg plných hnojiv pro ar

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického projevu
v době kvetení
Použití - pro trvalky
OPD - Okraj porostu dřevin, VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin), VPz - Volné plochy záhonového charakteru, Z - Záhon, OV - Okraj vody a OV1 - Okraj vody - zóna mělkých močálů a bažin
Použití - pro trvalky - poznámka
Fr3 so (VP, mokré půdy na slunci), doplňkově WR3 so (=OV)
Choroby a škůdci
z nejvýznamnějších ascomycety (Erysiphe, Sclerotium, Alternaria, Phyllachora, Elsinoe) a rzi (Coleosporium, Puccinia, Uromyces); ze škůdců mšice (Aulacorthum, Brachycaudus, Masonaphis), síťnatky (Corythucha), vrtalky (Liriomyza, Nemorimyza), květilky (Botanophila, Pegohylemyia), vrtule (Paroxyna, Campiglossa, Cornutrypeta), obaleči, píďalky, pilatky, pernatušky a jiní motýli (Argyrotaenia, Eriopsela, Eupithecia, Ourapteryx, Leioptilus, Pachyprotasis, Cucullia)
Doporučený spon pro výsadbu
v zapojených parkových výsadbách 2-3 rostliny na m2

Množení

Množení
Předpěstování sadby, Vrcholové řízky, Dělení trsů a Množení oddělky
Množení - poznámka
osivo (1 g k dopěstování tisíce rostlin) vzchází na světle
Mezihrnky
3-4 cm buňky sadbovače pro zakořenění řízků
Konečné hrnky
9 cm (jediný zakořenělý řízek), 11-12 cm (tři řízky)
Retardace
ne
Květní tvorba
dlouhodenní rostliny, vernalizace 5°C po dobu 12-15 týdnů) podporuje květní tvorbu i tvorbu stolonů
Odrůdy
´Ballerina´, ´Gale´, ´Stephanie Cohen´, ´La Perle´, ´Boule de Neige´ s plnými úbory

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

Ostatní

VBN statistiky
2010: 6.1 mil.prod.stonků s obratem 640 tis.eur posouvá řebříčky na 105.pozici mez řezanými květinami; r.2005 ještě 8.2 mil.prod.stonků s obratem přes 1.0 mil.eur; z toho A.ptarmica ´Major´ jen 142 tis.stonků

Grafické přílohy