Název taxonu
Zantedeschia aethiopica
Vědecký název taxonu
Zantedeschia.aethiopica
Jména autorů, kteří taxon popsali
(L.) Sprengel (1826; 1753 jako Canna...
Český název
kornoutice etiopská
Synonyma (zahradnicky používaný název)
Richardia africana Kunth
Autor
Jiří Uher (ji_uher@unknown.cz)
Kategorie
Druh

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Kapská květenná říše a Kapská oblast
Biogeografické regiony - poznámka
Kapsko; nyní zplanělá téměř po celých tropech

Zařazení

Fytocenologický původ
helofyt, tafrofyt, pelochtofyt - v mokřinách a při březích vodních toků do 2200 m n.m. (v peruánských horách až k 3200 m)
Pěstitelská skupina
Hlíznatá rostlina a Interiérová rostlina okrasná květem
Životní forma
Hemikryptofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus
trsnatá bylina se zhlíznatělým podzemním stonkem a velikými, dlouze řapíkatými listy
Kořen
adventivní, provazcovité, masité, bílé
Výhony
stonky zhlíznatělé, podzemní - z pupenů jen růžice vzpřímených listů
Listy
dlouze řapíkaté, vejčitě střelovité, svěže zelené
Květenství
úžlabní palice s různopohlavnými kvítky, vespod pistillátními, výše samčími, s dlouze stopkatými, přes 0.1 m dlouhými bílými toulci
Květy
různopohlavné, bezobalné, samičí krémové s purpurovými bázemi a zelenými bliznami, samčí žluté, stěsnané v synandriích
Plody
ve zralosti červené bobule se slizovitou dužninou a několika semeny
Semena
vejčitá, sv,hnědá, bradavičnatá, slizotvorná, bohatá endospermem
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
zaměnitelná se západokapskou Zantedeschia odorata Perry (květní toulce vonné, mezi pestíky staminodia, zralé bobule zelené)
Dlouhověkost
dlouhověká

Doba kvetení

Začátek doby kvetení
Květen
Konec doby kvetení
Září
Doba kvetení - poznámka
v zimě kvetoucí druh (opt.cca 12°C), za příznivých podmínek celoročně

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce
Faktor světla - poznámka
na světlo náročná, tolerance do 60 klux, za nedostaku světla řídká pletiva, malé květy i listy
Faktor tepla
optimum (10°C) 12°C-14°C, v zimě i 8°C (pomalejší vývin květenství), nad 18°C jen v klidovém období (léto); údajně přečká mrazy do -12°C
Faktor vody
hygrofyt
Faktor půdy
těžší, vododržné s pH 6.0-6.5 (vyšší podporuje rozvoj patogenů) a EC do 2.0 mS.cm (ne nad 2.5 mS.cm); vyšší podíl organické složky

Užitné vlastnosti

Použití
především pro řez květenství; pro hrnky omezené použití
Choroby a škůdci
bakterie (Erwinia, Xanthomonas), rzi (Uromyces) a početné askomycety (Colletotrichum,Ceratocystis, Rhizoctonia, Sclerotia, Acremonium, Cephalosporium, Cercospora, Myrothecium, Pythium); ze škůdců mšice (Rhopalosiphum, Myzus), štítenky (Pinnaspis), háďátka (Rhadopholus)

Množení

Množení
Řízkování, Množení oddělky a „in vitro“ (mikropropagace)
Množení - poznámka
oddělování dceřinných rostlin k počátku vegetace: zakořenění při 16°C, přezimování 8°C a dopěstování v 8cm hrnkách
Mezihrnky
8 cm pro dopěstování oddělků
Retardace
ne
Květní tvorba
květenství zakládána za každým listem; min.teploty pro vývin květů 8°C, opt. 10°C-12°C (ne nad 16°C!)
Doba kultivace
z jarních výsadeb (ii-iv) první květenství za 60-80 dní (ale problémy s teplotami), z podzimních (x) do 80-120 dní
Odrůdy
řada odrůd s toulci bílými (´Highwood´, ´White Dream´, ´Childsiana´, ´Colombe del Paix´, ´Innocence´,´White Dream´, ´White Snail´…), zelenobílými (´Green Goddes´) i bledě růžovými (´Pink Mist´)

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

Ostatní

VBN statistiky
Zantedeschia s obratem 32.2 mil.eur (2010; 90 mil.květů) na 7.příčce mezi řezanými květinami; z toho Z. aethiopica 7mil.eur (12 mil.květů) - nejprodávanější odrůdy ´Colombe de la Paix´ (2.6 mil.prod.květenství) a ´Highwood´ (2.2 mil.květů)

Grafické přílohy

  • Zantedeschia aethiopica - oddělek

  • Zantedeschia aethiopica - oddenek

  • Zantedeschia aethiopica - plodenství

  • Zantedeschia aethiopica - semena

  • Zantedeschia aethiopica ´Green Goddie´

  • Zantedeschia aethiopica ´Highland´

  • Zantedeschia aethiopica ´Pink Mist´

  • Zantedeschia aethiopica ´White Snail´