Nastavit... Nenalezen tiket pro porovnání
Název taxonu
Quercus rubra
Vědecký název taxonu
Quercus rubra
Jména autorů, kteří taxon popsali
L.
Český název
dub červený
Synonyma (zahradnicky používaný název)
Q. borealis Michx. fil.
Autor
Přemysl Krejčiřík (p_emysl_krej_i_k@unknown.cz)
Kategorie
Druh
Nadřazená kategorie
Quercus

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Holarktická květenná říše a Severoamerická atlantická oblast (východ SA)

Zařazení

Pěstitelská skupina
Listnatý strom opadavý
Životní forma
Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus
25 – 30 m vysoký rychle rostoucí strom se značně rozložitou, poměrně uzavřenou, pravidelnou korunou, větve jsou pravidelně rozložené, odstávající od kmene v ostrém úhlu a obloukovitě se zvedající
Výhony
od počátku lysé, lesklé, červenohnědé nebo šedé barvy
Pupeny
4 – 8 mm dlouhé, zašpičatělé, červenohnědé barvy
Listy
Matně tmavě zelené, 10 – 22 cm dlouhé, 6 – 12 cm široké, se 7 – 9 osténkovitě zubatými laloky, které zabíhají do 1/3 max. 1/2 listové čepele, laloky, jsou širší než zářezy v listech, čepel je na bázi široce klínovitá, při rašení jsou listy narůžověle chlupaté, později zcela lysé nebo jen nezřetelně ochmýřené v paždí nervů
Květy
žlutozelené, zanedbatelné
Plody
poměrně velké, 2 –3 cm dlouhé, vejcovité, jsou na krátké stopce, zhruba do jedné třetiny uzavřené v tvrdé ploché číšce, žaludy, světlehnědé barvy, někdy bývají i jemně bíle plstnaté, zpravidla vyrůstají po jednom až dvou
Kůra a borka
v mládí tmavošedá, matně lesklá, postupem času se mění v šedohnědou až hnědou, hluboce rozpraskanou a silnou borku
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
Quercus palustris (má ale výrazně menší list než popisovaný druh)
Doba rašení
Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení
Květen
Konec doby kvetení
Květen
Doba kvetení - poznámka
kvete spolu s rašením listů

Doba zrání

Doba zrání - poznámka
žaludy lze sklízet po opadání nebo i dříve setřásáním ze stromů

Nároky na stanoviště

Faktor světla
světlomilná dřevina, menší zastínění snáší velmi dobře
Faktor světla - slunce
Faktor tepla
plně mrazuvzdorný, oblasti I-IV, mírně citlivý k pozdním mrazům, některé jeho jižní provenience u nás mohou namrzat, zejména díky nevyzrálým jánským prýtům
Faktor vody
k vodním poměrům tolerantní, vyjma extrémního zamokření a extrémního sucha, , vyhovující jsou doti vlhké půdy
Faktor půdy
na půdu velmi nenáročný, optimální jsou hluboké půdy

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického projevu
na podzim se listy zbarvují do žlutohněda nebo světlehněda, ve výjimečných případech mohou mít také červenooranžové zbarvení
Použití - pro trvalky
OPD - Okraj porostu dřevin a VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin)
Použití
zejména pro větší objekty jako solitera, skupina nebo v porostech, e možné ho použít i jako kosterní nebo porostotvornou dřevinu, vzhledem k rychlému růstu by se dal použít také jako dřevina výplňová, působivé jsou také aleje z tohoto druhu, jeho použití je možné také v lesnictví
Růstové i jiné druhově specifické vlastnosti
habitus, podzimní vybarvení, olistění

Množení

Množení
Předpěstování sadby a Roubování
Množení - poznámka
roubováním se rozmnožují kultivary, slouží jako podnož pro kultivary
Odrůdy
’Aurea’- Listy zejména při rašení jsou zelenožluté až žluté v průběhu vegetace se barva postupně mění na velmi světle zelenou, ostatní vlastnosti jako u nominálního druhu, ’Schrefeldii’- listy jsou větší než u nominálního druhu 15–25 cm dlouhé a 10–14 cm široké, hluboce zubatě laločnaté

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF