Nastavit... Nenalezen tiket pro porovnání
Název taxonu
Dodecatheon jeffreyi
Vědecký název taxonu
Dodecatheon jeffreyi
Jména autorů, kteří taxon popsali
Van Houtte (1867)
Odrůda
´Rotlicht´
Český název
božskokvět Jeffreyův
Synonyma (zahradnicky používaný název)
D. tetrandrum Greene (?)
Autor
Jiří Uher (ji_uher@unknown.cz)
Kategorie
Odrůda
Nadřazená kategorie
Primula

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Holarktická květenná říše a oblast Skalistých hor (severozápad SA)
Biogeografické regiony - poznámka
horské masívy Kordiller z Kalifornie do Oregonu a Utahu

Zařazení

Fytocenologický původ
oreofyt / telmatofyt, pelochtofyt - mokré louky, břehy potoků a jezer v pásmu horských smrčin mezi 1800 - 3600 m n.m.
Pěstitelská skupina
Trvalka zatahující
Životní forma
Hemikryptofyt
Zařazení podle původu, nároků na pěstování a použití
Di - divoce rostoucí trvalka

Popisné a identifikační znaky

Habitus
zatahující trvalka s přízemními listovými růžicemi, za květu zřídka přes čtvrt metru vysoká
Kořen
bělavé adventivní kořeny ze zkrácených oddenků
Listy
úzce obvejčité až lopatkovité s křídlatými řapíky, celokrajné, lysé
Květenství
okolíky zhruba desetikvěté, s poniklými květy, lysé nebo žláznaté
Květy
aktinomorfní,různoobalné, srostloplátečné, čtyř- až pětičetné s růžově purpurovými nebo bílými korunami se žlutavým, červeně lemovaným jícnem a nazpět ohrnutými petaly, haplostemonické s vrásčitými spojidly tyčinek, homostylické s hlavičkovitě rozšířenou bliznou
Plody
mnohasemenné cylindrické tobolky otvírané chlopněmi nebo víčkem
Semena
(hranatě) vejčitá, temně hnědočerná
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
snadno zaměnitelná s řadou jiných druhů rodu, především s blízkými západoamerickými D. alpinum Greene (listy lineární, květy čtyřčetné) nebo D. redolens Thomson (pětičetné květy s volnými tyčinkami) ze sekce Capitata - ostatní druhy včetně často pěstovaného D. meadia L. mají nerozšířené blizny a spojidla tyčinek většinou nezvrásněná, v zahradách ale vše komplikují hybridy s posledně jmenovaným taxonem (D. x lemoinei Hort.Wien.Ill.Gart.)
Dlouhověkost
nepříliš dlouhověká
Doba rašení
Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení
Květen
Konec doby kvetení
Červen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce
Faktor světla - polostín
Faktor světla - poznámka
plné slunce jen při dostatku vody
Faktor tepla
výsevy 16°C-20°C, po přehrnkování 12°C-16°C; odbourání inhibic 4°C nejméně po šest týdnů; mrazuvzdorná do -35°C (USDA)
Faktor vody
mesofyt - hygrofyt
Faktor půdy
stále vlhké, organickými složkami bohaté, nezasolené, neutrální půdy s pH 6.2-7.2

Užitné vlastnosti

Použití - pro trvalky
OPD - Okraj porostu dřevin, VPp - Volné plochy přírodě blízkého charakteru, VPz - Volné plochy záhonového charakteru, KS - Kamenitá stanoviště (stanoviště s přítomností kamenů), A - Alpinum, Z - Záhon a OV - Okraj vody
Použití - pro trvalky - poznámka
St 2-3 abs, doplňkově GR 2-3 abs (vlhčí půdy sodklonem od slunce)
Choroby a škůdci
rzi (Puccinia, Uromyces) a ascomycety (Phyllosticta, Heterosporium), ze škůdců roztoči (Aceria), mšice (Acyrthosiphon, Aphis), molice (Trialeurodes), nosatci (Tapinotus) a mandelinky (Psylliodes)

Množení

Množení
Řízkování, Vrcholové řízky a Dělení trsů
Množení - poznámka
výsevy drobných semen (2800 / gram) po 2-3 do buněk v multiplatech, 18°C-20°C na světle - po vzejití možno snížit teploty k 6°C-10°C
Mezihrnky
vzchází čtyři týdny, v případě setí do truhlíků přepichování od šestého týdne, v osmém až dvanáctém týdnu hrnkování do 8-9 cm hrnků
Konečné hrnky
8-9 cm
Retardace
ne
Květní tvorba
exaktní data dosud málo známa, na potřebu vernalizace rozporuplné názory, obecně 6-12 týdnů při 4°C
Odrůdy
zářivě purpurová ´Rotlicht´ k dopěstování z výsevů

Ostatní

Poznámka
osivo často nabízeno pod jménem D. tetrandrum, které ale bývá nověji spojováno také s D. alpinum (Reveal, 2009); v německém hodnocení (1985) D. jeffreyi, D. meadia a D. pulchellum pouze sbírkový význam; AGM (1993) oceněny D. dentatum, D. hendersonii a D. meadia

Grafické přílohy