Nastavit... Nenalezen tiket pro porovnání
Název taxonu
Juniperus squamata
Vědecký název taxonu
Juniperus squamata
Jména autorů, kteří taxon popsali
Buch.- Ham.ex Lamb.
Český název
jalovec šupinatý (stěsnaný)
Synonyma (zahradnicky používaný název)
nepoužívají se
Autor
Pavel Bulíř (pavel_bul_@unknown.cz)
Kategorie
Druh
Nadřazená kategorie
Juniperus

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Iránsko-turanská oblast a Čínsko-japonská oblast
Biogeografické regiony - poznámka
přirozeně se vyskytuje v Afgánistánu, západní a střední Číně a na Taiwanu.

Zařazení

Pěstitelská skupina
Jehličnatý keř stálezelený
Životní forma
Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus
2-3 (4-5) m velký a hustě zavětvený keř s poléhavými až vystoupavými větvemi, někdy tvořící malé vzpřímené stromky (odrůdy).
Výhony
mladé výhony poměrně silné, zelené, starší hnědé, s patrnými rýhami.
Listy
jsou výhradně jehlicovité, od větvičky šikmo odstávající, uspořádané velmi hustě v trojčetných přeslenech. Obvykle jsou 4-5 mm velké, na svrchní straně žlábkovité a sivé, na rubové straně zelené a rýhované. Bazální část jehlice sbíhá po výhonu a je k výhonu lehce přitisklá. Jehlice vytrvávají na rostlině ještě několik let po jejich odumření.
Plody
vejčité či elipsoidní zdužnatělé šištice jsou nejprve červenavě hnědé, při dozrávání ve druhém roce téměř černé a ojíněné, jsou zhruba 5-8 mm dlouhé.
Kůra a borka
šupinatě odlupčitá a červeno hnědá. Loupe se v podélných pruzích.
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
Juniperus communis - vystoupavá vřetenovitá či kuželovitá koruna, větvičky nepřevisavé, výhony světle hnědé, jehlice kratší (10-15 mm), na svrchní straně s nápadnou bělavou kresbou a tamtéž bez vyniklého zeleného středového žebra, celkově stříbřitě tmavo zelené, jehlice na bázi nesbíhají po výhonu; Juniperus rigida - malý stromek, větvičky převisavé, jehlice 15-25 mm dlouhé, takřka radiálně postavené, úzké a ve žlábku s málo výraznou šedavou kresbou; Juniperus procumbens - mladé výhony zelené a sivě ojíněné, podobné na J. squamata, ale na hřbetu jehlice při její bázi se dvěma bělavými skvrnami.
Dlouhověkost
v ČR krátkověký

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce
Faktor světla - polostín
Faktor světla - poznámka
na rozdíl od většiny ostatních druhů jalovců toleruje i polostinná stanoviště nebo stanoviště s rozptýleným světlem.
Faktor tepla
dobře mrazuvzdorný, vhodný do použití v oblastech II-IV.
Faktor vody
poněkud náročnější druh vyžadující alespoň středně vlhké půdy a rovněž stanoviště s vyšší vzdušnou vlhkostí. Na suchých půdách se mu příliš nedaří. V aridních polohách trpí ve zvýšené míře především savými škůdci.
Faktor půdy
lépe vyhovují hlinité a těžší půdy. Na lehkých půdách roste dobře jen za předpokladu jejich stabilního zásobení vodou. Na minerální kvalitu půdy je nenáročný.

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického projevu
XI.-IV.
Použití
v Evropě se používají především jeho odrůdy. Vhodný do vlhčích a poněkud přistíněných poloh - především jako půdopokryv nebo nízké keřové skupiny, používaný do zahradního detailu.
Choroby a škůdci
v aridních oblastech nebo na suchých lokalitách trpí ve zvýšené míře především savými škůdci (štítenky, puklice aj.).
Růstové i jiné druhově specifické vlastnosti
dobře snáší znečištění a městské prostředí.

Množení

Množení
Přímý výsev, Řízkování, Polovyzrálé řízky, Osní řízky a Bazální řízky
Množení - poznámka
množeny jsou prakticky pouze odrůdy, a to řízkováním.
Odrůdy
´Blue Carpet´ - stříbřitě modrý list, poléhavě až vystoupavě rostoucí 1-3 m; ´Blue Star´- stříbřitě modrý list, zakrslý polokulovitý až kulovitý, kompaktní typ, do 0,5-1 m; ´Meyeri´- stříbřitě modrý list, stromkovitý vzpřímený vzrůst, koruna vejčitá, 3-6 m; ´Loderi´- stříbřitě zelený široce sloupovitý vzpřímený vzrůst, 2-3 m.

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF