Nastavit... Nenalezen tiket pro porovnání
Název taxonu
Salix alba
Vědecký název taxonu
Salix alba
Jména autorů, kteří taxon popsali
L.
Český název
vrba bílá
Autor
Přemysl Krejčiřík (p_emysl_krej_i_k@unknown.cz)
Kategorie
Druh
Nadřazená kategorie
Salix

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Holarktická květenná říše, Cirkumboreální oblast, Atlanticko-eurosibiřská oblast, Mediterránní oblast, Iránsko-turanská oblast, Neotropická květenná říše a Karibská oblast

Zařazení

Pěstitelská skupina
Listnatý strom opadavý
Životní forma
Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus
strom až 20-30 m vysoký, koruna kuželovitá, později široce kulovitá; větve rozkladité, na konci mírně převislé
Kořen
kotevní
Výhony
letorosty tenké, jemně přitiskle chlupaté, nejčastěji hnědě fialové, ale i žluté, oranžové nebo červené
Pupeny
kryté jen jednou šupinou, jemně přitiskle chlupaté
Listy
listy úzce kopinaté, 6-10 cm dlouhé, 1,2-1,6 cm široké, pilovité, na líci řídce chlupaté, na rubu hedvábně chlupaté, s chlupy rovnoběžnými s hlavní žilkou; řapík 0,6-1,2 cm dlouhý, palisty malé, záhy opadavé
Květenství
jehnědy
Květy
jehnědy úzce válcovité, 5-6 cm dlouhé, 0,6-0,8 cm široké; stopky květenství dlouhé
Plody
tobolky dvouchlopňové
Semena
semena drobná a ochmýřená
Kůra a borka
kůra šedá, hladká, později podélně brázditá, tmavošedá borka
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
Salix alba se velmi často kříží s ostatními druhy vrb
Dlouhověkost
krátkověká
Doba rašení
Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení
Duben
Konec doby kvetení
Květen
Doba kvetení - poznámka
kvete zároveň s rašením listů

Nároky na stanoviště

Faktor světla
silně svělomilná dřevina, snáší jen slabý boční zástin
Faktor světla - slunce
Faktor tepla
oblasti I-II, bývá poškozována pozdními mrazy
Faktor vody
vyhledává půdy dobře zásobené vodou - lužní polohy, vyrovná se s kolísavým množstvím vody v půdě, snese během vegetační doby dlouhotrvající záplavy
Faktor půdy
hluboké, živné půdy

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Řez
snáší dobře

Užitné vlastnosti

Použití - pro trvalky
OPD - Okraj porostu dřevin a VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin)
Použití
doplňková dřevina, v břehových porostech až kosterní; kultivary jako solitéry nebo okraje porostů
Růstové i jiné druhově specifické vlastnosti
kultivary jsou v kultuře pěstovanější než druh, snáší mírné zasolení

Množení

Množení
Předpěstování sadby, Řízkování a Dřevité řízky
Množení - poznámka
převážně množíme dřevitými řízky
Odrůdy
´Chermesiana´ - vzrůst v mládí kuželovitá, letorosty oranžově červené, nápadné především v zimě; ´Sericea´ - koruna štíhlejší než základní druh, listy na obou stranách hustě stříbřitě plstnaté; ´Tristis´ - větve dlouze převislé, letorosty žluté

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF