Název taxonu
Thalictrum minus
Vědecký název taxonu
Thalictrum minus
Jména autorů, kteří taxon popsali
Hook.f.
Český název
žluťucha menší nicí
Synonyma (zahradnicky používaný název)
Thalictrum majus Crantz, Thalictrum jacquinianum Koch., Thalictrum silvaticum Koch
Autor
Tatiana Kuťková (tatiana_ku_kov_@unknown.cz)
Kategorie
Druh
Nadřazená kategorie
Salvia

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Holarktická květenná říše
Biogeografické regiony - poznámka
Z Evropa, Z střední Evropy, u nás pouze v Čechách, zejména ve středu, na jihu a na západě, těžiště výskytu v kolinním a suprakolinním stupni

Zařazení

Fytocenologický původ
světlé listnaté lesy, vlhčí louky, křoviny, zarostlé skály
Pěstitelská skupina
Trvalka zatahující
Životní forma
Hemikryptofyt
Zařazení podle původu, nároků na pěstování a použití
Di - divoce rostoucí trvalka

Popisné a identifikační znaky

Habitus
vytrvalá, 20-120(150)cm vysoká bylina s krátce vystoupavou nebo přímou lodyhou.
Kořen
krátký oddenek s nesztlustlými kořeny
Výhony
lodyha rovnoměrně od báze po květenství listnatá, rovná nebo v uzlinách zprohýbaná, oblá nebo žlábkovaně hranatá, lysá, někdy nahoře řídce žláznatá, jednoduchá nebo v horní polovině větvená
Listy
dolní a střední listy třikrát až čtyřikrát trojeně zpeřené, řapíky na bázi pochvaté, lístečky okrouhle obvejčité, vpředu troj až pětizubé, na líci tmavě, na rubu světleji zelené, nejvyšší listy menší, méně dělené, často přisedlé, v listeny přecházející
Květenství
lata, v obrysu vejčitá, rozkladitá nebo stažená
Květy
velmi četné, nicí, okvětní lístky 4-5, vejčité a 2-3 mm dlouhé, nitky tyčinek tenké, prašníky čárkovité
Plody
nažka
Vytrvalost
středně dlouhověká
Doba rašení
Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení
Červen
Konec doby kvetení
Srpen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce
Faktor světla - polostín
Faktor tepla
zcela mrazuvzdorná
Faktor vody
vlhčí
Faktor půdy
na humus bohaté, propustné, živné
Faktor půdy - vápnostřežný
Faktor půdy - poznámka
preferuje horniny bez obsahu Ca

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického projevu
v době kvetení
Použití - pro trvalky
OPD - Okraj porostu dřevin, VPp - Volné plochy přírodě blízkého charakteru, VPz - Volné plochy záhonového charakteru a A - Alpinum
Růstové i jiné druhově specifické vlastnosti
velmi jemná textura;
Doporučený spon pro výsadbu
3-5 ks/m2

Množení

Množení
Dělení trsů