Název taxonu
Sorbus latifolia
Vědecký název taxonu
Sorbus latifolia
Jména autorů, kteří taxon popsali
(Lamarck) Persoon
Český název
jeřáb širokolistý
Synonyma (zahradnicky používaný název)
Crataegus l. Lamarck, Pyrus latifolia Syme
Autor
Přemysl Krejčiřík (p_emysl_krej_i_k@unknown.cz)
Kategorie
Druh
Nadřazená kategorie
Sorbus

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Holarktická květenná říše, Atlanticko-eurosibiřská oblast a Mediterránní oblast

Zařazení

Pěstitelská skupina
Listnatý strom opadavý
Životní forma
Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus
strom, 15 až 20 m vysoký, 6 - 8 m široký, rychle rostoucí, koruna široce kuželovitá
Výhony
olivově hnědé, lesklé
Listy
jednoduché, 6 – 12 cm dl., 1 – 1,25krát delší než široké, vejčité až široce eliptické, peřenolaločné, báze tupá nebo mělce srdčitá, vrchol zašpičatělý, laloky zašpičatělé, široce trojúhelníkovité, druhý pár laloků obvykle největší, kraj nepravidelně hrubě ostnitě pilovitý, líc tmavě zelený, lesklý, rub šedobíle plstnatý
Květy
10 cm v průměru, vřeteno plstnaté, květ 15 – 20 mm v průměru, petaly bílé, prašníky žluté
Plody
malvice, 10 – 14 mm dl., téměř kulovité, žlutohnědé, lesklé, s mnoha velkými lenticelami
Kůra a borka
šupinovitě se odlupující
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
Sorbus aria (má hrubší list, vpadlá žilnatina); Sorbus torminalis - listy mají laloky až do 2/3 čepele; plody žlutohnědé
Doba rašení
Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení
Květen
Konec doby kvetení
Červen
Doba kvetení - poznámka
kvete v květnu (až červnu)

Nároky na stanoviště

Faktor světla
slunné až mírně přistíněné polohy
Faktor světla - slunce
Faktor tepla
oblasti I-II, na vápenci až III, mrazuvzdorný
Faktor vody
stanoviště suché až čerstvé
Faktor půdy
příznivé jsou půdy mírně kyselé až zásadité
Faktor půdy - vápnomilný

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického projevu
na podzim žlutohnědý barvič
Použití
pěkný strom vhodný do měst, snese i stanoviště v uličním stromořadí, atraktivní hl. podzimním zbarvením a plody
Růstové i jiné druhově specifické vlastnosti
krásný tvar koruny, při rašení jsou listy šedě plstnaté, leskle zelené listy, barví žluto hnědě, snese městské prostředí

Množení

Množení
Předpěstování sadby, Dřevité řízky, Očkování a Roubování
Množení - poznámka
roubujeme a očkujeme na S. aria

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF