Nastavit... Nenalezen tiket pro porovnání
Název taxonu
Plectranthus montanus
Vědecký název taxonu
Plectranthus montanus
Jména autorů, kteří taxon popsali
Bentham (1830)
Odrůda
´Wylie´
Český název
molice horská
Synonyma (zahradnicky používaný název)
Plectranthus cylindraceus Benth., Plectranthus marrubioides Benth.
Autor
Jiří Uher (ji_uher@unknown.cz)
Kategorie
Odrůda

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Paleotropická květenná říše, Indo-súdánská oblast, Kapská květenná říše a Kapská oblast
Biogeografické regiony - poznámka
z Etiopie do Angoly, Namibie, Natalu a Transvaalu (Limpopo)

Zařazení

Fytocenologický původ
psammofyt, petrodofyt - písčiny a skaliska v suchých savanách (formace mopane)
Pěstitelská skupina
Interiérová rostlina okrasná listem
Životní forma
Chamaefyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus
poduškovitá sukulentní bylina až 0.6 m vysoká, silně aromatická, hustě olistěná, s listy drobnými a masitými
Kořen
nezhlíznatělý
Výhony
čtyřhranné, dužnaté, bohatě větvené, žláznatě pýřité, vespod dřevnaté
Listy
téměř přisedlé, drobné, dužnaté, elipčité s nepravidelně zoubkovanými okraji, oboustranně měkve plstnaté, vespod žláznaté
Květenství
stěsnané, až desetikvěté vidlany seskládané v kompaktních nebo přerušovaných, až 0.3 m dlouhých klasech s dužnatými listeny
Květy
oboupohlavné, pětičetné, souměrné, trubkaté, drobné, slézově růžové nebo bílé, vzácně i žluté
Opylovací poměry
Cizosprašná
Plody
drobné, leskle hnědé tvrdky
Semena
vysévají se celé tvrdky
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
zaměnitelný s blízkým, téměř lysým a tedy jen slabě aromatickým P.spicatus Benth., poléhavě rostoucím s většími, purpurovými květy
Dlouhověkost
nenáročný a dlouhověký (pěstovaný ale jako nepravá letnička)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení
Duben
Konec doby kvetení
Červen
Doba kvetení - poznámka
v domovině především v zimě, v evropských sklenících nepravidelně

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce
Faktor světla - poznámka
heliofyt, optimum cca při 48-72 klux, pod 36 klux nežádoucí dlouživý růst
Faktor tepla
22°C-28°C, produkce 20°C (větrání od 24°C, za vyšších teplot klesá kvalita)
Faktor vody
voda nejvýše středně tvrdá (do 30°dH)
Faktor půdy
propustný lehký substrát - provzdušněný borkou, perlitem; pH 6.0-7.0, EC do 1.4-2.4 mS/cm, 3-4 kg NPK / m3
Faktor půdy - poznámka
přizpůsobivá široké škále substrátů s kolísajícím pH i zasolením, příliš vysoké zasolení inhibuje růst

Užitné vlastnosti

Choroby a škůdci
početné askomycety (Colletotrichum, Alternaria, Mycosphaerella, Myrothecium, Rhizoctonia; Pleospora, Melanospora, Phomatospora); ze škůdců mšice (Idiopterus, Macrosiphium), štítenky (Pulvinaria, Coccus, Saissetia), roztoči (Polyphagotarsonemus), molice (Trialeurodes), třásněnky (Frankliniella), háďátka (Meloidogyne, Aphelenchoides, Paeartrichodorus, Criconemella a další)
Doporučený spon pro výsadbu
produkce zpravidla v hrnkách, menší rostliny až 64 hrnků na m2

Množení

Množení
Vrcholové řízky, Osní řízky a „in vitro“ (mikropropagace)
Konečné hrnky
8 cm hrnky (48-64 hrnky na m2)
Retardace
za dostatku světla není nutná; ve velmi nízkých dávkách paclobutrazol
Květní tvorba
exaktní data nedostupná, pravděpodobně krátkodenní
Doba kultivace
hrnkové kultury: 10-12 týdnů v 8 cm hrnkách, až 8 měsíců v košících
Odrůdy
´Lebombo´ a ´Wylie´ s ještě drobnějším, kompaktním olistěním

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

Ostatní

VBN statistiky
2010: Plectranthus "overig" 655 tis.prodaných hrnků (mimo "Coleus") s obratem 342 tis.eur 49. pozice mezi letničkami; 2005 jen 418 tis.prod. hrnků (tuinplantengroepen), ale 873 tis.prod.rostlin v kategorii hrnkovek