Nastavit... Nenalezen tiket pro porovnání
Název taxonu
Impatiens repens
Vědecký název taxonu
Impatiens repens
Jména autorů, kteří taxon popsali
Moon (1825)
Český název
netýkavka plazivá
Autor
Jiří Uher (ji_uher@unknown.cz)
Kategorie
Druh
Nadřazená kategorie
Impatiens

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Paleotropická květenná říše a Indická oblast
Biogeografické regiony - poznámka
Cejlon - endemit oblasti Ratnapura, v přírodě pravděpodobně vyhynulý (v posledních šedesáti letech nezvěstný)

Zařazení

Fytocenologický původ
ankofyt, petrodofyt & ptenothalofyt - mokré skály v submontánních deštných lesích, do 950 m n.m.
Pěstitelská skupina
Letnička nepravá, Interiérová rostlina okrasná listem a Interiérová rostlina okrasná květem
Životní forma
Chamaefyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus
křehká, plazivá, nepříliš ochotně kvetoucí půdopokryvná bylina s purpurovými sukulentními stonky a drobnými lístky
Kořen
relativně slabý allorhizní systém - často ještě adventivní kořeny z nodů
Výhony
dužnaté a křehké, bohatě větvené, lysé, sytě purpurové, spirálně, hustě a drobně olistěné
Listy
řapíkaté, nejvýše o velikosti drobné mince, okrouhle ledvinité, shora temně zelené a roztroušeně pýřité, vespod lysé a purpurové, drobně vroubkované
Květenství
květy soliterně v paždí listů
Květy
oboupohlavné, souměrné, pětičetné se spodním sepalem protaženým v nálevkovitou, petaloidně zbarvenou ostruhu, s velikými žlutými petaly (svrchní značně menší než laterální)
Plody
vřetenovité tobolky
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
svérázný taxon, nezaměnitelný s jinými druhy
Dlouhověkost
krátkověká

Doba kvetení

Začátek doby kvetení
Červen
Konec doby kvetení
Září
Doba kvetení - poznámka
květní tvorba pouze za dostatku světla

Nároky na stanoviště

Faktor světla - polostín
Faktor světla - poznámka
optimum pro růst i kvetení 12-24 klux, pod 8 klux nežádoucí dlouživý růst a slabé kvetení; pro spolehlivější nakvétání - v předjaří prodloužení dne o 3-4 h (2000-3000 lux - otázka rentability)
Faktor tepla
zakořenění řízků 22°C, po prokořenění hrnků18°C-20°C, otužování 16°C, pro květní tvorbu 18°C a více
Faktor vody
voda nejvýše středně tvrdá (do 30°dH), soli max. 1000 mg na litr (chlor do 300 mg, sodík 150 mg); přihnojování týdně v zálivce 0.1-0.2% NPK
Faktor půdy
propustný, ale vododržný substrát provzdušněný borkou nebo perlitem; pH nejlépe 5.5-6.0, EC do 1.4-1.8 mS/cm
Faktor půdy - poznámka
přizpůsobivá široké škále substrátů s kolísajícím pH, nesnáší zasolení

Užitné vlastnosti

Použití
balkónové a hrnkové květiny
Choroby a škůdci
početné askomycety (Colletotrichum, Alternaria, Myrothecium, Rhizoctonia; Clypeosphaeria, Leptosphaeria, Diaporthe, Pleospora, Mycosphaerella, Melanospora, Phomatospora); ze škůdců mšice (Idiopterus, Macrosiphium), štítenky (Pulvinaria, Coccus, Saissetia), roztoči (Steneotarsonemus, Polyphagotarsonemus), molice (Trialeurodes), třásněnky (Frankliniella), háďátka (Meloidogyne, Aphelenchoides, Paeartrichodorus, Criconemella a další)
Doporučený spon pro výsadbu
85 hrnků na m2, po 3-4 týdnech povolování: 32-36 (40) hrnků na m2 (v hustějším rozestavění se výhony splétají a při manipulaci se lámou!)

Množení

Množení
Vrcholové řízky a Osní řízky
Konečné hrnky
8-10 cm hrnky (s 5-6 řízky) nebo závěsné misky (ale: lámavé stonky!)
Květní tvorba
exaktní data nedostupná, pravděpodobně fotokumulativní
Doba kultivace
nekvetoucí rostliny po 4-6 týdnech odbytuschopné; kvetoucí rostliny po 20-26 týdnech (po 10-14 týdnech ještě žádné květy)

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

Ostatní

VBN statistiky
2005: Impatiens "overig" jen 22 tis.prod.hrnků (13 mil.eur); pro rok 2010 data nedostupná

Grafické přílohy