Nastavit... Nenalezen tiket pro porovnání
Název taxonu
Fraxinus excelsior
Vědecký název taxonu
Fraxinus excelsior
Jména autorů, kteří taxon popsali
L.
Český název
jasan ztepilý
Autor
Přemysl Krejčiřík (p_emysl_krej_i_k@unknown.cz)
Kategorie
Druh
Nadřazená kategorie
Fraxinus

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Atlanticko-eurosibiřská oblast

Zařazení

Pěstitelská skupina
Listnatý strom opadavý
Životní forma
Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus
rychle rostoucí strom, 20-35 m vysoký, koruna elipčitá až široce elipčitá, větvení pravidelné a vstřícné
Kořen
kotevní
Výhony
šedé, lysé výhony
Pupeny
pupeny černé, terminální po 3, postranní po 2
Listy
lichozpeřený z 9-11(15) lístků, podlouhlých, až podlouhle vejčitých, 3-10 cm dlouhých, ve střední části se 3-5 zuby na 1 cm, se špičkami rovnými, žilnatina na rubu vyniká, rub zelený, lysý mimo hlavní žebro, vřeteno listu je téměř lysé až pýřité
Květenství
štíhlé drobné laty z postranních pupenů, vždy několik lat z jednoho pupene
Květy
bezkorunné, oboupohlavné i funkčně jednopohlavné, prašníky tmavě purpurové
Plody
úzce protáhlé až čárkovité nebo podlouhle eliptické křídlaté nažky, 27–55 mm dlouhé, leskle hnědé, semenné pouzdro kratší než polovina nažky, ploché emryo
Kůra a borka
kůra šedá, ve stáří rozpukaná v šedohnědou, hluboce rozbrázděnou borku
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
Fraxinus angustifolia (pupeny někdy po 3; listy užší, podzimní zbarvení mahagonové)
Dlouhověkost
dlouhověký

Doba kvetení

Doba kvetení - poznámka
kvete v dubnu před rašením listů
Remontování

Doba zrání

Začátek doby zrání
Duben
Konec doby zrání
Duben
Doba zrání - poznámka
semena se sklízí v září a říjnu

Nároky na stanoviště

Faktor světla
světlomilná dřevina
Faktor světla - slunce
Faktor světla - polostín
Faktor světla - poznámka
do jistého věku však slabé zastínění snáší a v mládí ho přímo vyžaduje
Faktor tepla
otužilý, ale nepoužívat do mrazových kotlin, oblast I-IV, citlivý na klimatické výkyvy, škodí mu silné mrazy
Faktor vody
ekotypy: lužní - vyžaduje hodně vody, horský - u potoků - vyžaduje hodně vody, z krasového území - snese menší sucho; stagnující vodu jasan ztepilý nesnáší
Faktor půdy
upřednostňuje humózní, hluboké, živné půdy
Faktor půdy - poznámka
nesnáší zasolené půdy a neroste na zrašelinělých podkladech

Užitné vlastnosti

Použití - pro trvalky
PD - Porost dřevin, OPD - Okraj porostu dřevin a VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin)
Použití
doplňková, výplňová a kosterní dřevina (v lužních polohách)
Růstové i jiné druhově specifické vlastnosti
vzdušný vzhled koruny, nebarví, brzy opadává

Množení

Množení
Předpěstování sadby, Očkování, Roubování, Roubování - Kopulace a Roubování - Kozí nožka
Množení - poznámka
kultivary roubujeme, jako podnož volíme F. excelsior, slouží jako podnož pro všechny jasany kromě sekce Ornus
Odrůdy
´Aureomarginata´ - listy žlutě strakaté a žlutě obroubené; ´Nana´ - koruna kulovitá, hustá; listy malé (6-12cm); vhodný do alejí; ´Pendula´ - větve dlouze obloukovitě převislé; ´Spectabilis´ - koruna sloupovitá

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF